1.047.278

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

"50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)"

377 mű 50 kötetben

Szerző

Kiadó: Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai) Cs. és Kir. Udv. Könyvkereskedés
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 29.745 oldal
Sorozatcím: Magyar könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 14 cm x 10 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nem teljes sorozat. Nyomatott Wodianer F. és Fiainál és Hornyánszky V. cs. és kir. udvari könyvnyomdájában, Budapest. Néhány kötet fekete-fehér képpel illusztrált.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

1-10. szám
Katona József: Bánk bán
Guy de Maupassant: Apró elbeszélések
Berzsenyi Dániel válogatott versei
Copée: A kovácsok sztrájkja és más elbeszélő költemények
Kisfaludy Károly: A kérők
Sipulusz: Humoreszkek
Edmond de Amicis: A bor és egyéb apróságok
Zrinyi Miklós: Szigeti Veszedelem
Georges du Maurier-Paul M. Potter: Trilby
Csokonai Vitéz Mihály: Dorottya

22-30. szám
Kármán József: Fanni hagyományai
Lord Byron: Manfred
Porzó: A violka Vera
Sardou Victor-Najac Emil: Váljunk el!
Deák Ferencz 1861-iki első felirati beszéde
Aischylos: A lelánczolt Prometheüsz
Bársony István: Vadász-történetek
Barriére-Burger: Bohém-Élet
Béla király névtelen jegyzőjének könyve a magyarok tetteiről

31-40. szám
Moliére: Dandin György
Gracza György: 1848. márczius 15.
Bourget: Három elbeszélés
Szabolcska Mihály: Versek
Turgenyev Iván: Az ötödik kerék
Kossuth Lajos 1848. julius 11-iki beszéde
Camille Flammarion: Csillagos esték
Tóth Kálmán: A király házasodik
Droz Gusztáv: Az úr, az asszony és a baba
Vértesy Arnold: Kisvárosi történetek

41-50. szám
Ibsen Henrik: A népgyülölő
A kuruczvilág költészete
Petőfi Sándor: Elbeszélések és hirlapi czikkek
Edgar Allan Poe: Rejtelmes történetek
Jókai Mór: Emlékbeszéd Rudolf trónörökösről
Kozma Andor: Vig elbeszélések
E. A. Butti: Az erkölcstelen
Petőfiné Szendrey Julia naplója és levelei Térey Marihoz
Tennyson Alfréd: Arden Enoch

51-60. szám
Murai Károly: Huszárszerelem
Válogatott magyar népballadák
Felice Cavallotti: Énekek éneke
Fáy András válogatott meséi
Szalagub gróf: A medve
Ambrus Zoltán: Hajótöröttek
Meyer Konrád Ferdinánd: Egy fiu szenvedése
Jókai Mór: Helvila
Csehov Antal: Falusi asszonyok és egyéb elbeszélések

71-80. szám
Moliére: A fösvény
Jókai Mór: Fekete vér
Plutarchos: Perikles
Arany János válogatott kisebb költeményei
Spanyol elbeszélők (Palacio Valdés, Frontaura, Pardo Bazán, Alas)
Nansen Fridtjof: Éjen és jégen át
Gróf Gvadányi József: A peleskei nótárius

81-89. szám
Mikszáth Kálmán: két elbeszélés
Francois Coppée: Henriette
Matilde Serao: Leányok
Sophokles: Antigone
Ábrányi Emil: Márcziusi dalok és egyéb költemények
Tolnai Lajos: A nagy-gyárosék és egyéb elbeszélések
Arany János: Toldi estéje
Giuseppe Giacosa: Borús szerelem

91-99. szám
Alfred de Musset: Tizian fia
Kielland Sándor: Elbeszélések
H. G. Wells: Világok harcza I.
H. G. Wells: Világok harcza II.
Kölcsey Ferencz válogatott versei
Boccaccio: Válogatott elbeszélések a Dekameronból
Keleti Gusztáv: Idősb Markó Károly
Franczia elbeszélők tára második sorozat (Daudet, Claretie, Prévost, Coppée, Alis Epheyre)
Olasz elbeszélők tára második sorozat (Capuana, Castelnuovo)

100-113. szám
Jókai Mór: Szépangyalka/Kis képek
Arany János: Az első lopás/Jóka ördöge
Szemelvények Arany János Toldi szerelme czimű eposzából
Shakspere: János király
Shakspere: Hamlet dán királyfi
Papp Dániel: Utolsó szerelem és egyéb elbeszélések

114-122. szám
Moliére: A botcsinálta doktor
Virág Benedek válogatott költeményei
Murai Károly: Mese-mese
Dr. Korchmáros Kálmán: Kerékpáros káté
Orosz elbeszélők tára (Jezsov, Juzsin, Szalagub)
Salvatore Farina: Erősebb a szerelemnél?
Miklósvárszéki Nagyajtai Cserei Mihály históriája
Arany János: Katalin/Keveháza/Szent László füve

131-140. szám
Moeller M. Ottó: Az aranycsináló I.
Moeller M. Ottó: Az aranycsináló II.
Angyal Dávid: Bethlen Gábor életrajza
Sipulusz: Ujabb humoreszkek
Kazinczy Ferencz: Pályám emlékezete
Zöldi Márton: Szinész-históriák
Arany János: Buda halála
Anatole France: Régi dolgok

141-150. szám
Edgar Allan Poe: Rejtelmes történetek II.
Moliére: A kényeskedők
Thury Zoltán: Urak és parasztok
Vojtina Ars Poétikája
Tinódi Sebestyén válogatott históriás énekei
Tóth Ede: A toloncz
Szabóné Nogáll Janka: Mara és egyéb történetek
Kisfaludy Károly víg elbeszélései
Rudyard Kipling: A dsungel könyve I.
Magyar népdalok

151-160. szám
Kempis: Krisztus követéséről
Jókai Mór: Ne nyulj hozzám és egyéb elbeszélések
Alfred de Musset: Az éjszakák
H. G. Wells: Az időgép
Petőfi Sándor családi versei
Tábori Róbert: Különös történetek
Ouida: Tonia

171-180. szám
Petőfi Sándor költeményei (Táj - és életképek)
Barnum milliói
Radó Antal: Két olasz költőnő (Ada Negri, Annie Vivanti)
Kenedi Géza: Három elbeszélés
Jókai Mór kisebb alkalmi beszédei
Id. Ábrányi Kornél: Jellemképek a magyar zenevilágból
Szemere Imre: A sakkjáték kézi könyve
Shakspere: Coriolanus

181-190. szám
Petőfi Sándor vegyes költeményei I. (Népdalok, Bordalok)
Heine költeményeiből
Vanderheym I. Gaston: Húsz hónap Abessziniában
Tarczai György: Dönk vitéz Rómában
Jean Racine: Phédra
Balassa Bálint válogatott költeményei
Patapenko: Egy vén diák elbeszéléseiből
A bécsi képes krónika
Conan Doyle: Doktor Holmes kalandjai
Cyprián: Margitka szökése és egyéb történetek

201-210. szám
Cornélius Nepos: Hires férfiakról
Kisfaludy Károly: Szilágyi Mihály szabadulása/Mátyás deák/Hűség próbája
Eugéne Brieux: A bölcső
Ambrus Zoltán: Árnyék-alakok
Charles Dickens: Vázlatok
Kazár Emil: Elbeszélések
H. G. Wells: Dr. Moreau szigete
A Kalevalából
Petőfi Sándor költeményei (Élete és költészete)

230-240. szám
Edmond Rostard: Cyrano de Bergerac
Benito Pérez Galdós: Elektra
Petőfi Sándor költeményei (Románczok)
Vergilius Aeneise I.
Gróf Széchenyi István: Hitel
Petőfi Sándor elbeszélő költeményei (Bolond Istók, A táblabíró, Lehel vezér)

260-270. szám
Válogatott részek Jókai Mór Az új földesúr czimű regényéből
Tutsek Anna: Örvény
Gróf Tolsztoj Leó: A sötétség országa
André Theuriet: Virágos erdő
Sallustius Crispus: Catilina összeesküvése
Gorkij Maxim: Malva
Petőfi Sándor költeményei II. (Barátság és szerelem)

281-290. szám
Kemechey Jenő: Bodrogközi Történetek
Maurice Maeterlinck: A hivatlan vendég/A vakok
Jókai Mór: Márczius 15-iki szózatok a szabadságharczból
Ambrus Zoltán: Berzsenyi báró és családja
Jeanne Marni: Akikről nem szól a krónika
Plutarchos: Caius Julius Caesar
Shakspere: Romeo és Julia
Petőfi Sándor költeményei II. (Haza és szabadság)

291-300. szám
Jókai Mór: Petőfi Sándorról
Ignotus: változatok a G-húron
Vergilius Aeneise II.
Turgenyev Sz. Iván: Csöndes vidékiek
Szomaházy István: Elhibázott élet és egyéb történetek
Vergilius Aeneise III.
Maxim Gorkij: Huszonhat és egy/Jemeljan Piljai/A pajtások
Dóczi Lajos: Csokonai

301-310. szám
Beöthy Zsolt: Báró Wesselényi Miklós
Demosthenes Philippikái
Ifj. Hegedüs Sándor: Az óriások világa
Mikszáth Kálmán: Prakovszky a siket kovács
Római élet Cicero korában I.
Goethe: Egmont
Petőfi Sándor vegyes költeményei II. (Irói képek, Elmélkedés, Világgyülölet)

311-320. szám
Verne Gyula: Utazás a föld körül nyolczvan nap alatt I.
Verne Gyula: Utazás a föld körül nyolczvan nap alatt II.
Maeterlinck: Monna Vanna
Kőnig Dénes: Mathematikai mulatságok I.
E. T. A. Hoffmann elbeszéléseiből (Coppélia, Antónia)
Szemelvény a Gesta Romanorumból
Conan Doyle: Doktor Holmes kalandjai IV.

321-330. szám
Hoitsy Pál: A csillagok világából
Moliére: Scapin furfangjai
Lady Windermere legyezője
M. Tullius Cicero beszéde Verres ellen a műkincsekről (De Signis)
Csehov Antal: Elbeszélések
Garády Viktor: Tengerparti képek
Ambrus Zoltán: Kevélyek és lealázottak (Hét elbeszélés)
Moliére: Kénytelen házasság
Anatole France: A kyméi énekes és egyéb elbeszélések

341-350. szám
Jókai Mór: Öreg ember nem vén ember
Maxim Gorkij: Éjjeli menedékhely
Cornelius Tacitus: Julius Agricolának életéről és erkölcseiről
Krúdy Gyula: Nyíri csend
Zangwill: A matrác-sir/A palesztinai zarándok
Tóth Ede: A kintornás család

362-372. szám
John Habberton: Helén fiacskái
Balogh Pál: A magyar faj uralma
Jókai Mór: Úti rajzok
Wilkie Collins: Párbaj az erdőben
Petőfi Sándor: Tigris és hiéna
Tóth Rezső: Északafrikai kikötők
Roberto Blacco: Hűtelen!
Gyöngyösi István: Porából megéledett Phönix

373-380. szám
Mikszáth Kálmán: Beszterce ostroma
Maeterlinck: Joyzelle
Conan Doyle: Az Agra kincse
Deák Ferenc második felirati beszéde

381-391. szám
II. Rákóczi Ferenc vallomásaiból II.
Shakspere: A velencei kalmár
Viharos-Gerő Ödön: Férjnél/A béna
Luigi Rasi: A szinész művészete
Váradi Antal: Legendák könyve
Szemelvények a kódexek irodalmából
Tábori Róbert: Az élet folytatásokban

392-400. szám
I. P. Smith: Különös házasság
Szemelvények Priskos Rhetor töredékeiből
Jeanne Mariet: Az áldozat
Radó Antal: Firdúszi Sahnáméjából
Rober mester siralmas éneke a tatároktól elpusztított Magyarországról
Anatole France: Crainquebille/Putois
Alexander Bernát: Shakspere

401-411. szám
Mikszáth Kálmán: A gavallérok
Wilkie Collins: A jóslat
Balogh Pál: A legnagyobb magyarról
Guy de Maupassant: Gyöngy kisasszony
Aranyás-Rákosi Székely Sándor: A székelyek Erdélyben
Hevesi József: Nászúton
Orosz elbeszélők tára II. (Gorkij, Csehov, Baranzevics, Nemirovics, Dancsenko)
Mikszáth Kálmán: Egy választás Magyarországon vagy a körtvélyesi csiny

421-430. szám
Anatole France: Gallio
Szemelvények a kódexek irodalmából II. (Legendák, példák)
Heltai Jenő: A vénusz-bűnügy és egyéb elbeszélések
Tóth Rezső: Olasz faluk és városok
Beöthy Zsolt: Jókai Mór emlékezete
Szavalókönyvek I. - Angol költőkből
Mikszáth Kálmán: A németke és egyéb elbeszélések

431-440. szám
Mikszáth Kálmán: Kisértet Lublón
Molnár Ferenc: Gyerekek
Victorien Sarsou: Andrea
Barlám és Jozafát legendája és a Bod-kodex egy példája
F. Kaffka Margit: Levelek a zárdából/Nyár
Alphonse Daudet: Az utolsó leckeóra és egyéb történetek
Dr. Hankó Vilmos: Régi magyar tudósok és feltalálók
Szavalókönyvek II. - Német balladák és románczok

441-449. szám
Schönthan Ferenc: Dorrit kisasszony
Lévay József: Tompa Mihályról
Wilde Oszkár: Három mese
Edmond Rostand: A sasfiók
Tóth Béla: Török históriák

450-460. szám
Titus Livius: Hannibal útja az Alpeseken át
Bernard Shaw: Az ördög cimborája
Lagerlöf Selma: Egy udvarház története
Kupcsay Felicián: Zarathustra mumiája
Conan Doyle: Doktor Holmes kalandjai V.
Gabriele D'Annunzio: Őszi alkony álma
Cicero: A Catilina elleni beszédek
Lux Terka: Budapesti fotografiák

461-470. szám
Beöthy Zsolt: Mikes leveleskönyve irodalmunkban
Rákóczi-versek
Pap Illés: II. Rákóczi Ferencz élete
Balogh Pál: Andrássy Gyula gróf
Schopenhauer Arthur: Életbölcselet
Thury Zoltán: Elbeszélések
Bródy Sándor: Az automobil és egyéb elbeszélések
Thallóczy Lajos: III. Béla és a magyar birodalom

471-479. szám
Ebner-Eschenbach Mária: Krampampuli és egyéb elbeszélések
Moliére: A tudós nők
Goethe: Iphigenia Taurisban
Orosz elbeszélők tára III. (Oszipov, Szlucsevszkij, Karazin, Avilova)
Dr. Salgó Jakab: Az idegességről
Sas Ede: Az én mandátumom
Oscar Wilde: Salome

480-490. szám
Goethe: Faust (A tragédia első része)
Michel Provins: Jelenetek
A görög sport (Lukianos könyve a tornászatról)
Szini Gyula: Trilibi és egyéb történetek
Középkori legendák és példák
Guy de Maupassant: Az ékszerek
Wilde Oszkár: Bunbury
Turgenyev Iván: Pjetuskov

491-500. szám
Marcus Tullius Cicero beszéde Lucius Manilius törvényjavaslata mellett
Somossy István: A bélyeggyűjtés kézikönyve
Halfdan Langaard: Wilde Oszkár
Alfed de Musset: Szeszély/Az ajtó tárva vagy zárva legyen
Wilde Oszkár: Az eszményi férj
Ady Endre: Sápadt emberek és történetek
Wilde Oszkár: De profundis
Beöthy Zsolt: Költők és hősök

501-510. szám
Krúdy Gyula: Hét szilvafa
Wilde Oszkár: Aforizmák és ötletek
Alphonse Daudet: Művészházasságok
Sutro Alfréd: Az aczélkirály
Wilde Oszkár: Flórenczi tragédia
Berzeviczy Albert: Gróf Széchenyi István
Gustave Flaubert: Heródiás
Conan Doyle: Sherlock Holmes kalandjai VII.

521-530. szám
Dr. Halász Zoltán: Mesterjátszmák
Conan Doyle: Sherlock Holmes kalandjai VIII.
Schopenhauer Arthur: Paraenezisek és maximák
Marcus Tullius Cicero beszéde Aulus Licinius Archias költő érdekében
Kegel Miksa: Lassalle Ferdinánd élete
Rákosi Viktor: Oroszlánkölyök
Szemere György: Mimi Komtesz és egyéb történetek

541-549. szám
Rudyard Kipling: Ujabb dsungel-történetek
Faltay Lucyen: Egy tengerésztiszt naplójából
Bacsányi János válogatott költeményei
Molnár Ferencz: Pesti erkölcsök
Dr. Magyar Győző: Kossuth Lajos élete
Ibsen Henrik: Nóra
Biró Lajos: Elbeszélések

560-570. szám
Heyermans Herman: "Remény"
Ambrus Zoltán: Téli sport
Wilde Oszkár: A páduai herczegnő
Irói arczképek I. (Gyöngyösi István, Orczy Lőrincz)
Kozma Andor: Csudadolgok
Jerrold Douglas: Tuba és tubáné
Horatius levelei
Guy de Maupassant: Walter Schnaffs kalandja

581-589. szám
Paul Hervieu: Ismerd meg magadat!
Ábrányi Emil: Szabadság, haza
Ambrus Zoltán: Jancsi és Juliska
Marx: A kommunista kiáltvány
Ady Endre: A tízmilliós Kleopátra
Bernard Shaw: Brassbound kapitány megtérése
Móricz Zsigmond: Csitt-csatt és több elbeszélés

601-610. szám
Jacques Futrelle: A gondolkozó gép
Ambrus Zoltán: Lillias
Felix Salten: Művészek feleségei
Marlowe: Doktor Faustus
Maurice Maeterlinck: A kék madár
Sebők Zsigmond: A hivatal és egyéb történetek
Bresztovszky Ernő: Művésznyomor és művészgőg
H. G. Wells: A gyémántcsináló
Szomaházy István: Légyott hármasban és egyéb történetek
Kézai Simon magyar krónikája

621-630. szám
Elisabeth Heyking: Találkozások
Henri Lavedan: Sire
Alexij Okulov: Gujatun
Ibsen: A vadkacsa
Schäffle: A szocializmus alapvető tanításai

631-640. szám
Irói arczképek III. (Arany János, Erdélyi János)
Karin Michaelis: Ulla Fangel sorsa
Shakspere: Antonius és Cleopatra
Ibsen Henrik: Solness épitőmester
Grazia Deledda: Varázs alatt
Schiller: Ének a harangról

641-649. szám
Molnár Ferencz: Ma, tegnap, tegnapelőtt
Maurice Maeterlinck: Családi kör
Kleist Henrik: Kohlhaas Mihály
Brezeviczy Albert: Válogatott beszédek
Pierre Loti: Egyiptomi képek
Szőllősi Zsigmond: Hihetetlen történetek

661-670. szám
Jens Peter Jacobsen: Mogens/Lövés a ködben
Wlassics Gyula: Deák Ferencz
Reviczky Gyula: Apai örökség
Irói arczképek IV. (Gyulai Pál)
Molnár Ferencz: Báró márczius
Strindberg Ágost: Történelmi miniatűrök

671-680. szám
Ibsen: Ha mi holtak felébredünk
Szini Gyula: Bolond könnyek
Anatole France: Az ing
Strindberg: A szent-Gotthárd mondája
Andor József: Ködös napok
Henry Kistemaeckers: Az ösztön

681-689. szám
Edmond de Amicis: A török nő
Alphonse Daudet-Adolphe Belot: Sapho
Jacques Futrelle: A gondolkozó gép
K. Nagy Sándor: Esküdtek és esküdtbirák törvénykönyve
Marcel Prévost: Missette

690-700. szám
Gróf Bethlen Miklós önéletírása
Henry Bernstein: Édes otthon
Gyöngyösi István: Márssal társalkodó Murányi Vénus
Roberto Bracco: Vége a szerelemnek!
Kiss Menyhért: Hol a Maros vize folyik
Krúdy Gyula: Piros éa a többiek
Conan Doyle: A brigadéros házassága és egyéb történetek
Irói arczképek IV. (Gvadányi József, Szabó Dávid, Ráday Gedeon)
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
"50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)" "50 kötet a Magyar Könyvtár sorozatból (nem teljes sorozat)"

A kötetek borítója kissé kopott, néhány kötet lapélei és pár lapja enyhén foltos. A kötetek többségének kötése megerősített, néhány kötet pár lapja kissé szakadozott.

A lapélek mintázottak.

Állapot:
155.000 ,-Ft
775 pont kapható
Kosárba