1.046.423

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A biológiai filozófia elemei

Szerző
Fordító
Lektor

Kiadó: Athenaeum Irodalmi és Nyomdai R.-T.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Vászon
Oldalszám: 203 oldal
Sorozatcím: Szociológiai Könyvtár
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 17 cm
ISBN:
Megjegyzés: Nyomtatta az Athenaeum r.-t. könyvnyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A dolgok logikai egymásba kapcsolódásától ragadtatva, tíz év óta oly sok és sokféle kérdéssel foglalkoztam, hogy hasznosnak tartom egy pillanatra megállapodni, még pedig úgy saját magam, mint ama... Tovább

Előszó

A dolgok logikai egymásba kapcsolódásától ragadtatva, tíz év óta oly sok és sokféle kérdéssel foglalkoztam, hogy hasznosnak tartom egy pillanatra megállapodni, még pedig úgy saját magam, mint ama közönség érdekében, mely fejtegetéseimet követni szíves volt. Igy kissé megállapodva, újra lélegzethez jutok, mialatt tekintetemet a megtett útra vethetem. Örömmel ragadtam meg tehát az alkalmat, amelyet Duncan kanzaszi egyetemi tanár nyújtott, aki azzal tisztelt meg, hogy a The New Knowledge című gyűjteményes kiadása számára a biológia szintetikus bemutatását kérte tőlem. Jelen könyvemben a francia közönségnek jóformán ugyanazt a munkát mutatom be, mely Londonban és New Yorkban a The Nature and origin of Life cím alatt jelent meg.
Nem lépek fel azzal a szándékkal, hogy háromszáz oldalon újjáalakítsam az egész biológiát; csak annak módszereit akarnám leszögezni és ezen kötet első felét teljesen ezen kisérletnek szentelem. A kötet második könyvében foglalt tények csakis az elsőben kifejtett módszerek megvilágítására szolgálnak. Egyébként mindenkor csak a harc után jövünk rá valamely új tudomány módszereire. Minekutána tapogatódzva keresgéltünk és valamely eredményhez eljutottunk, akkor megkeressük azt az útat, amely legkönnyebben vezet el ahhoz az eredményhez. Kézenfekvő dolog, hogy ezt az útat nem ismerhettük fel, mielőtt még nem tudtuk, hogy merre is megyünk tulajdonképpen.
Visszatekintés közben vettem észre, hogy két - egymást kiegészítő - eredményre jutottam és hogy az ember ezen két különböző eredményre két, egymástól különböző módszer segélyével jut rá. Vissza

Tartalom

Szerző előszava 3
A fordító előszava 5
ELSŐ RÉSZ
A természeti testek objektív vizsgálata
Első fejezet. Egység és különféleség 9
Második fejezet. A folytonosság elve 13
Harmadik fejezet. A természeti tünemények különböző nagyságméretekben lefolyó párhuzamos sorozatokban csoportosulnak 17
Negyedik fejezet. Az élet helye a természetben 24
Ötödik fejezet. A megfordíthatóság 27
MÁSODIK RÉSZ
A természeti tünemények analizise
Hatodik fejezet. Az elsietett analizis veszélyei 29
Hetedik fejezet. Mesterséges és természetes módszerek 33
HARMADIK RÉSZ
Az életjelenségek analizisének első módja. Az asszimiláció közelítő törvénye
Nyolcadik fejezet. A fizikai tudományok mintájára készült mesterséges analizis 40
Kilencedik fejezet. Ennek az analizisnek a termékeny eredménye abban
áll, hogy besorozza az életet a többi természeti jelenség közé 48
Tizedik fejezet. Az elemi élet definiciója a kémia nyelvén 50
Tizenegyedik fejezet. Az élő test különböző életfeltételei kémiai szempontból 52
NEGYEDIK RÉSZ
Az analizis második módszere. Funkciókra való szétbontás
A funkcionális asszimiláció szigorú törvénye
Tizenkettedik fejezet. Önkényes funkciók és logikailag meghatározott funkciók 56
Tizenharmadik fejezet. Az élet két tényező küzdelmének az eredménye 63
Tizennegyedik fejezet. Az analizis természetes módszerének általános alkalmazása 64
Tizenötödik fejezet. Oly reagensek segélyével végzett analizis, melyek nagyságmérete megegyezik az életével 67
Tizenhatodik fejezet. A protoplazmatikus funkciók vagy a kolloidális mechanismus funkciói 69
Tizenhetedik fejezet. A funkcionális analízis eredményei a testen kívül objektiválhatók. Szérumterápia 79
Tizennyolcadik fejezet. A kollodiális állapotok és az élettani munkamegosztás 86
Tizenkilencedik fejezet. Az összmechanizmus funkciói 91
Huszadik fejezet. A funkcionális asszimiláció, vagy az általános biológiai törvény 97
ÖTÖDIK RÉSZ
A két módszer által nyert eredmények egybehangzása. Darwin rendszerének megegyezése Lamarck rendszerével
Huszonegyedik fejezet. A természetes kiválasztás 99
Huszonkettedik fejezet. Egyensúly és megszokás 109
HATODIK RÉSZ
Harmadik szempont. Az energetikus szempont
Huszonharmadik fejezet. Az életnek az energia megmaradása szempontjából végzett tanulmánya semmi új dologra nem tanít bennünket, de eggyel többször mutatja meg, hogy az élet a mechanika törvényeinek alávetett tünemény 116
HETEDIK RÉSZ
Az élettünemények összehasonlítása. Az élettelen természet tüneményei
Huszonnegyedik fejezet. A sejt morfologiája és mozgásai 123
Huszonötödik fejezet. A többsejtű lények általános szkémája 126
Huszonhatodik fejezet. A spontán mozgás és a szabadság illuziója 128
Huszonhetedik fejezet. Az alak fejlődése az életben és az élettelen természetben 131
Huszonnyolcadik fejezet. A morfobiológia theorémája 133
Huszonkilencedik fejezet. A vezetés jelenségei az élő és a holt testekben 141
Harmincadik fejezet. A szubjektivitás az élő és az élettelen testekben 149
NYOLCADIK RÉSZ
Az élő és a holt anyag fejlődése
Harmincegyedik fejezet. A tág értelemben vett átöröklés és az egyéni fejlődés 157
Harminckettedik fejezet. A szerzett jellemvonások átöröklése 165
KILENCEDIK RÉSZ
A kétsarkuság az élő és az élettelen anyagban
Harmincharmadik fejezet. A szexualitás 171
Harmincnegyedik fejezet. Az ivadékcsere 177
Harmincötödik fejezet. A karyokinézis vagy a közvetett sejtosztás 179
Harminchatodik fejezet. A szülői örökségi részek és a megtermékenyítés 182
TIZEDIK RÉSZ
A fajok keletkezése és az élet megjelenése
Harminchetedik fejezet. A folytonos és a nem-folytonos fejlődés 185
Harmincnyolcadik fejezet. A faj 190
Harminckilencedik fejezet. A ma élő lények családfája 194
Negyvenedik fejezet. Az élet keletkezése 198

Félix le Dantec

Félix le Dantec műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Félix le Dantec könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A biológiai filozófia elemei A biológiai filozófia elemei A biológiai filozófia elemei A biológiai filozófia elemei

A lapélek foltosak.

Állapot:
7.480 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba