1.047.278

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A bölcselet története

A Koeber-től átnézett és bővített tizenötödik kiadás után

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Franklin-Társulat
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 557 oldal
Sorozatcím: Filozófiai irók tára
Kötetszám: 19
Nyelv: Magyar  
Méret: 22 cm x 15 cm
ISBN:
Megjegyzés: Második, átdolgozott kiadás. Nyomatta Franklin-Társulat nyomdája, Budapest.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A magyar irodalomban még ma sincs olyan kisebb terjedelmű bölcselettörténet, melyet sikerrel használhatnának azok is, kik a filozófia fejlődéséről egységes képet óhajtván nyerni, összefoglaló... Tovább

Előszó

A magyar irodalomban még ma sincs olyan kisebb terjedelmű bölcselettörténet, melyet sikerrel használhatnának azok is, kik a filozófia fejlődéséről egységes képet óhajtván nyerni, összefoglaló kézikönyvet keresnek; s némi tanulsággal forgathatnának azok is, kik általános képzettségük kiegészítése végett, a filozófiai gondolkozás történelem fejlődésével is szeretnének legalább nagyjából megismerkedni, arra azonban már sem idejük, sem türelmük nincs, hogy terjedelmesebb hazai vagy külföldi művet áttanulmányozzanak. Sokat aggasztott ugyan az a kérdés, vájjon előmozdítom-e a filozófiai műveltség terjedését egy ilyen kisebb mű átültetésével, midőn magam is belátom, mily sok igazság rejlik Wundtnak ama, szinte közszájon forgó megjegyzésében : a kisebb bölcselettörténeti műveket nem ajánlom, mert ha valaki áttanulmányozta, könnyen abban a hitben ringathatja magát, hogy már tud valamit a bölcseletből, -- holott semmit sem tud. Azonban győzött bennem az a felfogás, hogy szakkörökön kívül hazai művelődési viszonyaink között kevés ember szánja rá magát arra, hogy egy terjedelmesebb művet átolvasson; aki pedig Schwegler könyvét figyelemmel átlapozta, mégis csak megszerezte a legszükségesebb alapismereteket. Ezért a művelődni vágyó közönségnek olvasmányul, az egyetemi s akadémiai ifjaknak iskolai kézikönyvül, összefoglalóul szántam. Erre a célra mostani alakjában épen a legalkalmasabb. amennyiben egy 400 oldalas könyv már mégsem mondható szűkszavú és felületességre szoktató kompendiumnak. Vissza

Tartalom

Előszó5
Bevezetés (A bölcselettörténet fogalma. Felosztás)9
A görögök bölcselete19
Első korszak: A Sokrates előtti bölcselet
Áttekintés21
A régibb jónai bölcselet23
A pythagoreizmus26
Az eleaiak31
Herakleitos36
Empedokles41
Az atomisták43
Anaxagoras47
A szofisztika50
Második korszak: Sokrates, Platon, Aristoteles
Sokrates59
A kisebb sokratesi iskolák73
Platon79
A régi akadémia117
Aristoteles118
Harmadik korszak: Az Aristoteles utáni bölcselet
A stoicizmus153
Az epikureizmus162
A skepticizmus és az újabb akadémia166
Eklektikus irányok és az új-platonizmus előkészítői170
Az új-platonizmus173
A középkor bölcselete179
Áttekintés181
A patrisztika
A nicaeia zsinat előtti kor182
A nicaeai zsinat utáni kor191
A skolasticizmus
Áttekintés199
A skolaszticizmus megalapítója201
A skolaszticizmus fénykora210
A skolaszticizmus megdőlése214
Átmenet az újkori bölcseletre217
Az újkor bölcselete227
Első időszak: A Kant előtti bölcselet
Az empirizmus229
A rácionalizmus251
Második időszak: Kanttól a jelenkorig
Kant305
Átmenet a Kant utáni bölcseletre336
Fichte346
Schelling; iskolája és a rokon bölcselők. A romantikusok, Baader, Krause. Schleirermacher369
Első korszak: Schelling kiindulása Fichte elméletéből; természet- és transzcendentális bölcselete372
Második korszak: Az azonosság elmélete384
Harmadik korszak: Miszticizmus; pozitiv bölcselet390
Átmenet Hegelre405
Hegel és iskolája. Az új theizmus. Fechner. Lotze411
Az azonossági bölcselet és a panlogizmus elleni oppozició437
Hartmann461
A XIX. század francia bölcselete477
Függelék. A magyar bölcsészeti irodalom vázlata, irta Mitrovics Gyula
Bevezetés485
A bölcseleti gondolkodás ébredése
A mohácsi vészig486
A mohácsi vésztől Apácaiig490
Apácai, a hitvitázók és az akadémikusok kora
Apácai500
Apácai korának többi bölcselői; akadémiai és vitairatok szerzői, az újkori skolasztikusok509
Irodalmunk ujjászületési korának, s az azt követő időknek bölcseleti irodalma
Bessenyei522
A Kant feletti vita525
Önállósági törekvések: az egyezményes filozófia532
A XIX. század többi bölcselői544

Schwegler Albert

Schwegler Albert műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Schwegler Albert könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A bölcselet története A bölcselet története A bölcselet története A bölcselet története A bölcselet története A bölcselet története

A lapélek enyhén foltosak, a borító belső oldala kissé elszíneződött.

Állapot:
6.480 ,-Ft
52 pont kapható
Kosárba