1.047.035

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A bölcselet története főbb vonásaiban

Szerző
Szerkesztő

Kiadó: Gede Testvérek Bt.
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött kemény papírkötés
Oldalszám: 712 oldal
Sorozatcím: Keresztény és konzervatív gondolkodók
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-929-817-4
Megjegyzés: E hasonmás a Szent István Társulat 1943-as kiadása alapján készült.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

A harmadik évezred kezdetén a liberalizmus letűnő szakaszában különös jelentősége van az örök értékű, de mesterségesen háttérbe szorított keresztény és konzervatív filozófiai gondolatoknak. Sorozatunk célja, hogy hiánypótló filozófiai és teológiai alapművek közkinccsé tétele mellett elősegítsük az új évezred világnézetének kialakítását, a ma emberének is üzenetet hordozó, a jövő számára is örök érvényű igazságokat tartalmazó keresztény és konzervatív gondolatokkal. A sorozat induló kötete egy kitűnő magyar szerző, az igazságkeresés történetébe, a filozófiai gondolkodás rendszerébe és folyamataiba bevezető számos világnyelven megjelent kézikönyve, amely világviszonylatban még ma is az egyik elismerten legkiemelkedőbb bölcselettörténeti mű. A napjainkban napvilágot látó filozófiatörténeti munkák nagy részének két jellemző fogyatékossága van. Az egyes filozófusok műveit, szövegeit csupán kultúrtörténeti jelenségként ábrázolják, egyfajta kordokumentumnak tekintik, a filozófiai szövegek... Tovább

Fülszöveg

A harmadik évezred kezdetén a liberalizmus letűnő szakaszában különös jelentősége van az örök értékű, de mesterségesen háttérbe szorított keresztény és konzervatív filozófiai gondolatoknak. Sorozatunk célja, hogy hiánypótló filozófiai és teológiai alapművek közkinccsé tétele mellett elősegítsük az új évezred világnézetének kialakítását, a ma emberének is üzenetet hordozó, a jövő számára is örök érvényű igazságokat tartalmazó keresztény és konzervatív gondolatokkal. A sorozat induló kötete egy kitűnő magyar szerző, az igazságkeresés történetébe, a filozófiai gondolkodás rendszerébe és folyamataiba bevezető számos világnyelven megjelent kézikönyve, amely világviszonylatban még ma is az egyik elismerten legkiemelkedőbb bölcselettörténeti mű. A napjainkban napvilágot látó filozófiatörténeti munkák nagy részének két jellemző fogyatékossága van. Az egyes filozófusok műveit, szövegeit csupán kultúrtörténeti jelenségként ábrázolják, egyfajta kordokumentumnak tekintik, a filozófiai szövegek forráselemzésére és forráskritikájára nagy súlyt fektetnek, de a filozófiai gondolatok valóságértéke iránt kevés érdeklődést mutatnak. Ezért e műveken az objektív igazságkeresés helyébe a történelmi relativizmus és a nominalista szkepticizmus lép. A másik tipikus hiányosság a filozófiatörténeti munkák zömében a túlzott lexikalitás, és ezzel párhuzamosan a szisztematikus rendszerek bemutatásának hiánya. Az olvasókra zúdított adathalmaz közepette a rendszerbe foglalt filozófiai gondolatok nehezen követhetők. Az Európa-szerte ismert és nagyrabecsült néhai Kecskés Pál professzor műve mentes mindkét hiányosságtól. Nála az egyes filozófia iskolák nem úgy jelennek meg, mint a letűnt korok kultúrtörténeti különlegességei, nem is úgy, mint egymásnak szögesen ellentmondó ismerethalmazok, hanem a szerző mesterien érzékelteti a bölcselettörténet folyamában a főbb filozófiai problémák folyamatosságát. E műből kitűnik, hogy a filozófiatörténet az objektív igazság megközelítéséért folytatott monumentális küzdelem. Kecskés Pál könyvének nagy érdeme az is, hogy történeti ismereteken kívül dióhéjban filozófiai alapvetést is nyújt, világosan, közérthető módon. így az olvasó nem vész el az adatok sűrűjében, és lehetővé válik számára, hogy ne csak filozófiai szövegeket ismerje, hanem filozófiai gondolatokat is. A tudós szerző a svájci Fribourgban végezte egyetemi tanulmányait, majd évtizedeken át volt a Pázmány Péter Tudományegyetem, majd 1950 után a Hittudományi Akadémia professzora. Több neves etikai és szociológiai munka szerzője. Az évtizedek óta nehezen hozzáférhető művének reprint kiadása jelentős kincse tudományos életünknek. Vissza

Tartalom

Előszó3
Bevezetés4
A bölcselet és a bölcselettörténet4
A keleti bölcselet17
Az ind bölcselet18
A Rig-véda himnuszai19
A bráhmanák és az upanisadok eszmevilága21
A bölcseleti rendszerek25
Összefoglalás39
A kínai bölcselet41
Az ókor42
A középkor48
Az újkor49
Összefoglalás52
A görög bölcselet54
Az Ión-dór természetbölcselet62
A milelosi természetbölcselők63
Hérakleitos65
Az eleáták68
Empedokles és Anaxagoras világképe73
Az atomizmus76
A phythagoreusok80
Összefoglalás83
Az attikai bölcselet87
A szofisták89
Sokrates92
A sokratesi iskolák97
Platon99
Aristoteles118
Összefoglalás145
A hellenizmus bölcselete151
Az etikai és vallásbölcseleti rendszerek152
A sloicizmus152
Az epikureizmus157
A szkepticizmus159
Az elekticizmus és a szinretizmus162
Az újplatonizmus166
Összefoglalás173
A keresztény patrisztikus bölcselet176
A keresztény bölcselet kezdetei176
Szent Ágoston186
A patrisztikus kor utolsó századai197
Összefoglalás202
A középkori bölcselet
I. korszak. A skolasztika kialakulása212
A filozófia a középkori tudományosság kezdetén213
Scotus Eriugena215
Szent Anzelm218
Az universaliák kérdése221
Abaelard227
A skolasztikus szintézis első kísérletei230
Az arab és a zsidó bölcselet232
Összefoglalás238
II. korszak. A skolasztika virágkora242
Szent Bonawentura és köre244
Nagy szent Albert250
A latin averroizmus 254
Aquinói Szent Tamás257
Az empirikus és matematikai irány279
Független irányú skolasztikusok283
Összefoglalás294
III. korszak. A skolasztika hanyatlása301
A nominalizmus302
Az új kor bölcselete315
I. korszak. A renaissance bölcselete320
Az antik filozófia felújítása322
A renaissance világszemlélete325
A renaissance természettudománya330
Bacon Francis333
A renaissance államelmélete336
A reformáció és a renaissance339
A skolasztika és a renaissance341
Összefoglalás346
II. korszak. A racionalizmus és az empirizmus349
Descartes351
Descartes követői és ellenfelei360
Hobbes363
Spinoza366
Locke370
Berkeley375
Hume378
Leibniz383
A felvilágosodás eszmevilága395
Összefoglalás
III. korszak. Kant és a német idealizmus416
Kant419
Kant első ellenfelei és követői448
Fichte454
Schelling és a romantikusok köre460
Hegel469
Schopenhauer481
Herbart486
Az idealizmus hatása Németországon kívül491
Az aristotelizmus felújítása494
A tradicionalizmus és az antológizmus499
Összefoglalás503
IV. korszak. A legújabb kor bölcselete512
A modern természettudomány és a filozófia515
A materializmus520
A pozitívizmus524
A progmatizmus537
Az "élet" filozófusai540
Az exisztenciális filozófia553
Az újabb német idealizmus metafizikája559
Az idealizmus a többi országokban568
A szellemtudományi irány578
A marburgi (logisztikus) újkantiánus irány584
A badeni (értékelméleti) újkantiánus irány588
A fenomenológia és rokon irányok593
A kritikai realizmus603
A lélektan fejlődése611
Az újskolasztikus mozgalom619
A magyar bölcselet múltja639
A magyar bölcselet mai irányai655
Összefoglalás681
Névmutató693
Tartalomjegyzék707

Kecskés Pál

Kecskés Pál műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Kecskés Pál könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem