1.046.427

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nemzet története I.

Magyarország története a honfoglalásig/A vezérek kora és a királyság megalapítása - Magyar előidők

Szerző

Kiadó: Athenaeum Kiadása
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Könyvkötői kötés
Oldalszám: 687 oldal
Sorozatcím: A magyar nemzet története
Kötetszám: 1
Nyelv: Magyar  
Méret: 25 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Színes és fekete-fehér reprodukciókkal, ábrákkal, oklevélhasonmásokkal gazdagon illusztrálva.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Előszó

A történetírás czélja: feltámasztani a multat halottaiból, épülésünkre, okulásunkra.
Ezért a történet ismerete életbe vágó, fontos dolog, mert jól mondja egyik jeles irónk, hogy: »a történelem... Tovább

Előszó

A történetírás czélja: feltámasztani a multat halottaiból, épülésünkre, okulásunkra.
Ezért a történet ismerete életbe vágó, fontos dolog, mert jól mondja egyik jeles irónk, hogy: »a történelem lehet egyedül a nemzeti lelkesedésnek és emelkedésnek, a tett és erőmerítésnek valódi kutforrása«.
Ki nem emlékeznék tar homlokkal, ősz fürtökkel is kegyeletesen azon estékre, midőn áhitattal csüngtünk édes anyánk beszédes ajkán, hallgatva a régi magyar hősök vitéz tetteit?
Ki nem emlékeznék élénk hálával azon lelkes férfiakra, kik elragadó vonásokkal rajzolták elénk hazai történetünk nagy alakjait?
valamint hogy felbuzdultam magam is mindig kedves tanitványaim meleg érdeklődéséből, melylyel magyar történeti előadásaimat hallgatták.
És most, midőn nemzetem, hazám ezer éves történelméhez bevezetésül e sorokat irom, bár vérem gyorsan lüktet, szivem hangosan dobog, tollam mégis igen gyenge leirni azon erős érzelmeket, melyek egész valómat eltöltik.
Vissza

Fülszöveg

Képek jegyzéke
Önálló mellékletek.
Dacia térképe Ptolemaeus szerint
Kelta fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeumban
Kelta ékszerek a Magyar Nemzeti Múzeumban
Pannonia és Dacia térképe
Augustus mint hadvezér
Traianus császár
A római sereg átvonulása a Duna hajóhídján
Traianus oszlopa Rómában
A kikeritói római út
A Peutinger-féle tábla
Traianus katonai elbocsátó-levele P. Insteius részére; a szöveg olvasásával és forditásával
Az aquincmi amphiteatrum
Sarmizegathusa (Várhely) helyén talált római mozaik-képek:
I. Priamos kéri Achillestől Hektor holttestét
II. Paris itélete
A demsusi torony Hunyadmegyében
Attila
Attila lakomája
Attila Róma falai előtt
Justinianus császár és udvara
Frankl fejeldelem 850 körül
A magyar ok vándorlásának térképe 14
A nagy orosz pusztaság 20
A magyarok Kiew előtt 25
Béla király névtelen jegyzője krónikájának első lapja; a szöveg olvasásával és forditásával. 31
Ősmagyar régiségek a Magyar Nemzeti Múzeumban 50
Áldozat Hadúrnak 60... Tovább

Fülszöveg

Képek jegyzéke
Önálló mellékletek.
Dacia térképe Ptolemaeus szerint
Kelta fegyverek a Magyar Nemzeti Múzeumban
Kelta ékszerek a Magyar Nemzeti Múzeumban
Pannonia és Dacia térképe
Augustus mint hadvezér
Traianus császár
A római sereg átvonulása a Duna hajóhídján
Traianus oszlopa Rómában
A kikeritói római út
A Peutinger-féle tábla
Traianus katonai elbocsátó-levele P. Insteius részére; a szöveg olvasásával és forditásával
Az aquincmi amphiteatrum
Sarmizegathusa (Várhely) helyén talált római mozaik-képek:
I. Priamos kéri Achillestől Hektor holttestét
II. Paris itélete
A demsusi torony Hunyadmegyében
Attila
Attila lakomája
Attila Róma falai előtt
Justinianus császár és udvara
Frankl fejeldelem 850 körül
A magyar ok vándorlásának térképe 14
A nagy orosz pusztaság 20
A magyarok Kiew előtt 25
Béla király névtelen jegyzője krónikájának első lapja; a szöveg olvasásával és forditásával. 31
Ősmagyar régiségek a Magyar Nemzeti Múzeumban 50
Áldozat Hadúrnak 60
Kelet-római (byzanczi) császár, koronázási díszruhában, a kelet-római turániak módjára csizmában 78
A szlávok hódolása Árpád előtt 118
A sanct-galleni codex egy lapja, a szöveg olvasásával és forditásával 154
Lehel kürtje 182
A régi bástyafal Konstantinápolyban 194
Esztergom 234
A pannonhalmi apátság alapitó oklevele 236
Szent-István legendája Hartviktól, (a Magyar Nemzeti Múzeum codexének 10. lapja) a szöveg olvasásával és fordításával 243
Szent-István kora 249
Szent-István decretumának első lapja a szöveg olvasásával és fordításával 262
Szent-István 267
Szent-István hadjárata Keán ellen 276
Szent-István palástja 289
Szent-István ereklyetartó mellszobra 301
A szövegképek lajstroma
Kezdőkép a bevezetéshez 9
Zárókép 15
A bresciai Victoria
Triumpháló imperator
Dombormű az osztropataki lelet ezüstcsészéjéről
A szegszárdi sarcophag
Barbár aranypénz
A Vaskapu az Al-Dunán
Herodotos mellszobra
Barbár ezüstpénz
A Maros torkolata
Skyhta alakok a nikopolisi ezüstkorsón
III. Fülöp tetradrachmája
Nagy Sándor mellszobra Augustus idejéből
Nagy-Sándor aranya
Barbár tetradrachma
Barbár ezüstpénz
Barbár tetradrachma
Germania magna térképe Ptolamaeusnál
Raetia, Noricum, Felső-Pannonia térképe Ptolemaiusnál
Barbár ezüstpénz EVOIVRIX felirattal
Barbár ezüstpénz TITTO felirattal
Alsó-Pannonia és Illyricum térképe Ptolemaeusnál
Dák király
Lysimachos aranya
Gallia térképe Ptolemaeusnál
Araviscus kocsi és lovas-postás
Pannoniai asszony a dunaföldvári domborművön
Fibula Pátkáról
Kelta urnatemető a Sopron melletti »bécsi dombon«
Kelta kocsit diszitő korong
Augusztus dicsőitése a pannon háborúk alkalmából
Kezdőbetü aquincumi oltárkőről vett motivummal
Rómaiak és kelták harcza
Agrippa mellszobra
Tiberius szobra
Germanicus márványszobra
Rómaiak és barbárok harcza
Domitianus álló szobra
Dák követ Traianus előtt az előkelők osztályából
Decebalus, Londonban, a British Múzeumban
Traianus útja a Kzán-szorosban
Traianus táblája Ogradenánál
A hajóhíd építésének emlékére vert ezüstpénz
Traianus a vaskapui szoros átlépése előtt
Dák nők római katonákat kínoznak
Római katonák ápolása
Iazyg-sarmata lovasok
Mór lovas Lusius Quietus csapatából, traianus oszlopán
A Duna Traianus hidjánál
Traianus dunai hídja
A dunai híd Traianus bronzérmén
Traianus megajándékozza katonáit
Római katonák dák házakat gyújtanak föl
Decebalus halála.
Dacia Traianus bronzérmén
A Forum Traiani
Dacia
Hadrianus pánczélos mellszobra
A császár a quádok királyának kezet nyújt
Marcus Aurelius mellszobra
Jupiter Pluvius esőt ont a római hadseregre
Káka között megvonuló germánok
Barbár népek szövetséget kötnek
Quás pénz
Antoninus oszlopa
Septimius Sverus mellszobra
A carp háború befejezésére vert érem
Philippus Daciában vert bronzérme
Szolgaságba hurczolt gótok
Aurelianus mellszobra
Probus mellszobra
Regalianus érme
Római császár, valószinüleg Pescennius Niger vagy Clodius Albinus márványszobra
T. Clementius Silvius helytartóhelyettes Jupiternek szentelt oltárköve
Római császár aranyozott bronzszobrának lába
Róma és Augustus oltára Lugdunumban
Római portraitfej
A gellérthegyi oltárkő
Araviscus öltözetü nő egy sírkő töredékén
162 október 20-án kelt adósságlevél
A jánosfalvi római kőbánya s falképei
Bányászszobor Kőrösbányáról
Krasznai aranyrúd
P. Aelius Mestrius, a II. segédlegio altisztjének sírköve Ó-Budáról
Bonio, az ala Frontoniana-ból való lovas síremléke
Pizsdudor Halmágyról
Római sisak Székely-Kocsárdról
Mértföldmutató Severus Alexander idejéből
Nertus, az ala I. Hispanorum veteranusának sírköve Ó-Budáról
Lószerszám-disz Árokaljáról
Az alsó-ilosvai tábor alaprajza
Ovidius tornya Turnnál, Karánsebes vidékén
Római őrtorony Krivádiánál, Huynadmegyében
Dák harczosok
Dák sárkányvivő
Katonai elbocsátó-levél töredéke
Az apahidai sírlelet egyik ezüstkannája
Az ú. n. pogánykapu Carnuntumban
A somodori sírlelet bronztriposa
Pan szobra
Tritonok
Az aquincumi canabák helyén kiásott közfürdő
Utczarészlet az aquincumi canabák területén
Apulumi ásatások
A II. segédlegio téglabélyeg
Opus spiactum
Az aquincumi amphitheatrum alaprajza
Az aquincumi amphitheatrum hátsó falához épült Nemesis-szentély
Vizvezetéki pillér Ó-Budán
Az egyik aquincumi közfürdő alaprajza
Az aquincumi közfürdő helyreállított képe
Az aquincumi vásárpiacz
Néger rabszolga bronzszobrocskája Ó-Budáról
Vízvezetéki pillér Mária képével
Stuccopárkány egy aquincumi házból
Jupiter szobra
Bacchus elefántcsont-szobrocskája Saváriából
Venus domborművű alakja
Apollo
Silvanus domesticus Ó-Budáról
Nemesis
Dolichenus a kömlődi bronzlemezen
Mithras bikaáldozata a hosszútelki táblán
Az aquincumi mithraeum
A sziklából születő Mithras
Terra-sigillata edények
Mécs agyagból
Arany ruhakapocs az apahidai leletben
A polgárdi ezüst tripos
Az egyedi kanna
Fedélcserepekből összerakott sír
T. Flavius Crispinus és anyja, Gemellina kőkoporsója
Római sarcophagok Szegszárdról és Ó-Budáról
Diocletianus mellszobra
Diocletianus palotájának maradványai Spalatóban
Aranygyűrű keresztekkel az apahidai leletből
Krisztus-monogramm Poetovioból
Krisztus-monogramm Poetovioból
Halformájú mécses
A szegszárdi görög feliratú üvegedény
A pécsi földalatti sírkamra
Megkötözött kelták
Sírlelet a keszthelyi népvándorláskori temetőből
Kezdőbetü Gergely toursi püspök VII. századi krónikájából
Jazyg harczosok
Barbár tárgyak a germán-sarmata kor első időszakából
Jazyg lovasok
Altáj-vidéki harczos pikkelyes vérttel és kopjával, jobb kezében csákánnyal, oldalán íjjal és tegezzel
A törteli üst
Szittya áldozat
Áldomás-csésze, oldalt az övre való erősítés végett karikával, a szilágysomlyói kincsből
Quádok a Marcus Aurelius alatti harczok idjéből
Jazyg harczosok
Germán ékszerek a IV. század elejéről
Germán ékszerek a IV. század elejéről
A herpályi gót-gepida paizsdudor a IV. század elejéről
Germán fibula a szilágy-somlyói kincsből
Germánok gyülése
Maximinus Thrax (235-238) római császár érme
Germán törzsfőnök a Kr. u. III. századból Mestorf Johanna, kieli múzeumi igazgatónő reconstructiója a thorsbergi láp leletei után
Rómaiaktól készitett germán fibula a III. század végéről, VTERE FELIX fölirattal
Góth ruhakapocs a szilágy-somlyói kincsből
Ezüst lemezke Zizais, jazyg király (uralk. 358 körül) nevével
II. Constantius római császár arany medallionja a szilágy-somlyói első kincsleletből
IV. századi arany karperecz a puszta-bakodi sírleletből
Római szekrény lemezrészlet bronzból, a fenéki népvándorláskori temetőből
Germán ékszerek a fenéki népvándorláskori temetőből
Kosaras fülbevaló filigránnal a keszthelyi népvándorlási temetőből
Népvándorláskori ékszerek, akeszthelyi temetőből
Hunn-sarmata vitéz a nagy-szent-miklósi kincs egyik kancsóján
Hunn-szittya lófajta
Közép-ázsiai hunn-szittya Artemidoros baktriai király (Kr. e. 140-138) érmének hátlapján
Közép-ázsiai parthus lovas, baljában két águ korbáccsal
Uralvidéki harczos
Valens római császár (366-378) nagy aranymedaillonjának előlapja, a császár mellképével és D(ominus) N(ostor) VALENS P(ius) F(elix) AVG(ustus) körirattal
Nagy-Theodosius római császár képe 393-ból
Arany edény a petrosszai kincsleletből a IV. század végéről.
Gót fibula aranyból, gránátokkal, a IV. század végéről, a szilágy-somlyói kincsből
Gót ruhakapocs aranyból, gránátokkal s közepén zöld üveggel diszitve, a IV. század végéről
Arcadius keletrómai császár képe 393-ból
Honrius nyugat-római császár képe
Attila
Hunn-sarmata fejedelem,a IV-V. századból.
II. Jezdegird perzsa király (438-457) érme
Frank harczos a IV -V. századból
Nyugati gót harczosok
Aetius
Népvándorláskori lovas sír a hunn-sarmata korból
Arany kancsó a nagy-szent-miklósi-kincsből antik motivumokkal
Griffes díszítés a nagy-szent-miklósi kincs edényein s hunn-sarmata ővrészeken
Arany csésze rónákkal a nagy-szent-miklósi kincsből
Altáji turk irás
Nagy-Theodorik keleti gót király (493-526) érme, az előlapon I. Justinus kelet-római császár (518-527) képével
Odoaker, italiai turkiling király (476-492) érme
Longobárd kiárly
Altáji turk khágán
I. Khoszru Nusirvan (530-578) perzsa király érme
Frank harczosok
Ivókürt a nagy-szent-miklósi kincsből
Nagy-Károly bronz szobrcskája a Karoling-korszakból
Edény a nagy-szent-miklósi kincsből
II. Khoszru Parviz (590-628) perzsa király érmei
Hunnok (avarok) csatája Cesumaurnál
Nagy-Károly
Nagy Károly és fia Pipin
Az Olivant, Nagy-Károlynak elefántcsont-kürtje
Magyar lovas 3
Keződbetü magyar motivumokkal 3
Kardot vivő keselyü 4
Ősmagyar és barbár régiségek 7
Kezdőbetü magyar motivumokkal 7
A magyarok az őshazában 9
Az Altáj-hegység képe 11
A Kaspi-tó partja 13
A Meri nép régiségei, melyekhez hasonlók az ősmagyar leletekben előfordulnak 16
Kurgán (közép-oroszországi sírhalom) 19
Nagybolgároszági leletek 21
Bolgár czár képe a X. századból 26
Bolgár harczosok 27
Hunor és Mogor vadászata 29
Krigiz falu 39
A hét vezér 41
Konstantinos Prophyrogennetos állítólagos képe 43
Magyar vitéz a turuolos zászlóval 45
Leó császár pénze 49ű
Ősmagyar akrdok 52
Skytha harczos képe a nikopolisi ezüst vázáról 56
Amuletek oroszországi kurgánokból 60
Déloroszországi síremlékek 62
Byzanczi diszítés a IX. századból 67
Kezdőbetü a sant-galleni codexből 67
Nagy-Károly kardja az aacheni székesegyházban 68
I. Miklós ólompecsétje 69
Az egyház és állam symbolicus képe 71
Nyugat-római (frank) császár képe a IX. századból 75
I. Basilios császár pénze 78
Konstantinus Porphyrogennetos és II. Romanos pénze 80
II. Romanos császár pénze 81
Német-Óvár az avar-frank határon 84
II. (Német) Lajos pecsétje 85
Horvát keresztény emlékek 87
Zalavári keresztény emlékek 89
Szláv harczosok a X. században 92
A magyarok bejövetele 99
Kiev a Deneper felől 101
A magyarok bejövetele 103
III. (Vastag) Károly pecsétje 109
Arnulf császár pecsétje 110
Arnulf császár pénze 111
A bihari földvár 113
A szabolcsi földvár 115
Csepel sziget 118
A fuldai kolostor belseje 123
Árpád 129
Pusztaszer 131
Pusztaszeri oszlopkő 134
Magyar fegyverek a X. századból 137
Kezdődbetü a sanct-galleni IX. századi evangeliariumból 137
I. Berengár lombard király pénze 138
Aquileja középkori képe 139
Velencze 140
III. (Gyermek) Lajos pecsétje 141
Az Árpád-föld az ó-budai határban 144
Verona középkori képe 149
I. Konrád császár pecsétje 150
Pavia középkori képe 151
I. Henrik császár pénze 152
Sanct-Gallen középkori képe 154
Keuschberg 160
I. Henrik császár pecsétje 162
Német katonák a X. század elején 164
I. Ottó császár és neje szobra a magdeburgi székesegyházban 169
Worms középkori képe 171
Ágosta középkori képe 175
Német nyilas harczos a X. században 179
A régi Byzancz falai 189
A Héttorony Byzanczban 191
II. Romanos császár kelyhe a velenczei Szent-Márk-templomban 192
Nikephoros Phokas császár kettős ólompecsétje 193
Tzimiskes János császár pénze 194
Botond párbaja 195
Az aranykapu Byzanczban 196
Hittéritő a X. században 203
I. Ottó gyűrűs pecsétje 206
Byzanczi díszítés a X. századból 209
Keződbetü a sanct-galleni codexből 209
Taksony fejedelem 210
Taksony falu 211
Géza fejedelem 212
Quedlinburg látképe 213
Szent-István születése 214
II. Ottó császár pecsétje 215
A lorchi egyház 221
Passau középkori képe 222
Az esztergomi Szent István-kápolna 229
III. Ottó császár 230
A cluny apátság 231
Szent-István képe 234
Hunt lovag 235
Kupa leveretése 236
Venczellin lovag 237
Szent-István pecsétje a pannonhalmi apátság alapító-levelén 239
Pannonhalma 242
Részlet Szilveszter pápa egyik bullájából 242
III. Ottó császár pecsétje 243
Szent-István koronája
II. Szilveszter pápa ólompecsétje
Szent-István király és védőszentje 249
Kezdőbetü a sanct-galleni IX. századi evangeliariumból 249
Szent-István és Szent-Imre 251
Szent-István, mint egyházak alapitója 255
Szent-István állítólagos erszénye a kapuczinusok bécsi templomában 255
Szent-István ezüstpénzei 261
Szent-István kardja 265
Szent-István állítólagos szobra a bambergi székesegyházban 267
Szent-István 270
Részlet a koronázási palástról 273
Szent-István harcza Gyulával 275
Szent-Gellért püspök 279
A San-Giorgio-Maggiore Velenczében 281
Szent-Gellért Deliberatiójának kezdő sorai 283
A veszprémi Gizella-kápolna 285
Gizella királyné keresztje a müncheni kir. kincstárban 287
Gizella királyné 288
A székesfehérvári templom 289
A koronázási palást gallérja 290
II. Henrik császár 291
II. Henrik trónja a regensburgi Szent-Emmeram-templomban 292
Chrobry Boleszló lengyel fejedelem 293
A byzanczi sereg győzelme a bolgárokon 295
II. Konrád császár pecsétje 297
Dévény romjai a magyar határszélen 298
A Szárhegy 300
Szent-István és Szent-Imre, Ágnes királyné diptychonán 302
Imre halála és Vazul megvakíttatása 303
Az Árpád-herczegek futása 308
Szent-István sírbatétele 309
Zárókép 311 Vissza

Tartalom

Bevezetés. Irta Vaszary KolosI-CCCLII
Magyarország története a honfoglalásig
Előszó
Magyarország területe a római hódítás előtt. Irta Frőhlich Róbert
A legelső földrajzi tudósítások
Strabo és az első század többi írói
Magyarország legrégibb ismert lakói
Pannonia és Dacia. Irta Kuzsinszky Bálint
A római foglalás
A második és harmadik század
A tartományok kormányzása
Hadi viszonyok
A városok
Nemzetiségi és vallási viszonyok
Az emlékek
A negyedik század
Magyarország története a népvándorlás korában. Irta Nagy Géza
A barbarok terjeszkedése. Sarmaták, germánok
A germán népvándorlás kezdete
A hunn uralom
A germán uralom
Az avarok
A vezérek kora és a királyság megalapítása. Irta Marczali Henrik
Előszó. A magyar föld szerepe nyugat és kelet közt a honfoglalás előtt és a magyar állam alapítása3
A magyarok őstörténete a honfoglalásig
A magyarok eredete és ősi hazája7
Lebedia. A kozár birodalom15
Etelköz22
A magyarok eredete és vándorlásai a hazai hagyományok szerint29
A magyarok a honfoglalás korában35
A honfoglalás
Európa a magyarok bevándorlása korában67
Pannonia a magyarok bejövetelekor82
A honfoglalás97
Egykorú vélemények a magyarokról121
A magyar nemzet helyzete és megszállása127
A kalandozások kora
Első kalandozások nyugat felé137
A sanct-galleni táborozás153
A merseburgi csata159
Az ágostai ütközet167
Kalandozások a görög birodalomban189
A nemzet átalakulása a vezérek korában197
A fejedelemség átalakulása
Géza fejedelemsége209
A térités kezdete219
István mint fejedelem233
Szent-István királysága
István törvényei249
Az ország állapota és népessége263
Az ország kormányzása269
Belső háborúk. A kereszténység terjesztése274
István külső háborúi291
Az örökösödés kérdése és István halála301
Képek jegyzéke
Önálló mellékletek
A szövegképek lajstroma
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I. A magyar nemzet története I.

A lapélek és néhány lap foltos. A kötés javított. A címlap hiányzik.

Állapot:
12.000 ,-Ft
60 pont kapható
Kosárba