1.047.035

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar nemzet története II.

A vezérek kora és a királyság megalapítása

Szerző

Kiadó: Kassák Kiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Fűzött keménykötés
Oldalszám: 344 oldal
Sorozatcím: A magyar nemzet története
Kötetszám: 2
Nyelv: Magyar  
Méret: 24 cm x 16 cm
ISBN: 963-7765-59-X
Megjegyzés: Reprint kiadás. Fekete-fehér illusztrációkkal.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A vezérek kora és a királyság megalapítása
A magyar föld szerepe nyugat és kelet közt a honfoglalás előtt és a magyar állam alapítása5
A magyarok őstörténete a honfoglalásig
A magyarok eredete és ősi hazája
Ellentét a délnyugati és az észak-keleti népek közt
Viszony a kúnokhoz
Jordanes, hunugorok
Moageras
Ugor nyelvrokonság
Nyelv és nemzet
Példák
Faji típus
Átalakulás
Scythia, az ős haza
Török és perzsa befolyás7
Lebedia. A kozár birodalom
A kozár hatalom
Hatása a magyarra
Turk és szabartoaszfaloi név
Keleti testvérek
Lebedia
Kozár alkotmány
A bolgárok
A kabarok17
Etelköz
A besenyők
Etelköz leírása
A magyarok első megjelenése nyugati Európában
Arab tudósítások
A kievi hadjárat
Byzancz és a pusztai népek
A dunai bolgárok
Görög szövetség, bolgár hadjárat
Bolgár-besenyő támadás24
A magyarok eredete és vándorlásai a hazai hagyományok szerint
Kézai Simon krónikája
Budai és képes krónikák
Turóczi
Miről nincs tudomásunk?
A névtelen jegyző
A szittyák leírása
Út Susdal és Kiev felé
Mit nem tud Anonymus?
Julianus útleírása
Pascatír
A baskírok35
A magyarok a honfoglalás korában
Török elnevezés
Turk-ugor törzsek összeolvadása
Konstantinus Porphyrogennetos a kabarokról
A magyar nyelv, bősége, jellemzése
Törzsi és családi beosztás
Életmód, fegyverzet
A hét törzs; a vajdák; a fővezér Álmos
A vérszerződés
Árpád a krónikák szerint
Lebedias vajda
Árpád választása
Fejedelmi hatalom
Árpád jellemzése
A magyar név eredete
A Gyula és a Kharkász
A község
Leo taktikája
A magyar hadviselés jellemzése
Előkelők
A nép jellemzése
Élelmezésük a háborúban
Számuk
Ősi vallásuk
Az ősök tisztelete
A vallás harczos szelleme
Énekesek
Erkölcsök41
A honfoglalás
Európa a magyarok bevándorlása korában
Nagy Károly birodalmának bomlása
Új királyságok
Ököljog
Az egyház
Az arabok, a szlávok, a normannok
Őrgrófságok
A német királyság
A keleti császárság
Kereskedése, gazdasága
Politikai elvei75
Pannónia a magyarok bejövetelekor
A krónikák szerint
Az avarok
A frank őrgrófságok és a morvák
Szvatopluk
Kereszténység
Methodios
Horvátok; pannoniai szlávok
Privina; Mosaburg
Keleti Magyarország
Bolgárok
A kereszténység csekély hatása
A háborúk jellemzése91
A honfoglalás
Kézai krónikája szerint
Követség Szvatoplukhoz
Moróth
Népmondák
Az Anonymus elbeszélése
Kiev; kúnok; Kalics és Ladomér
Szalán, Mén-Marót, Gelou, Glad
Nyitra, Veszprém
A honfoglalás módja
Arnulf és szvatopluk
A magyar beavatkozása
Szvatopluk halála
A honfoglalás éve
Árpád történeti szerepe
A morva birodalom megdöntése, bajor püspökök levele
A morvák beolvasztása
Határok106
Egykorú vélemények a magyarokról
Arnulf meghívása
A clusák Regino; forrásai
Levél Dado verduni püspökhöz
Mese a magyarok eredetéről
Az unger, ungarus név
A többi elnevezések130
A magyar nemzet helyzete és megszállása
Összehasonlítás a hunnal és avarral
Elszigeteltségük
A megszállás Konstantinos, a képes krónika és Anonymus szerint
Pusztaszer136
A kalandozások kora
Első kalandozás nyugat felé
Olasz viszonyok
Berengár
Brenta melletti ütközet
Velencze
Német viszonyok
Betörés Bajorországba és Karinthiába
Harcz a szászok ellen
A törzsek viszonya
Árpád halála
Fiai
Bajor támadás és vereség
A magyar pusztítás
Ágostai diadal
A határok
A magyar befolyás terjedése
Olasz hadjárat, Pávia bevétele
Betörés Burgundiába
Szász háború
Werlaon ostroma
Szerződés Henrikkel145
A sanct-galleni táborozás
Sanct-Gallen kolostora
Készületek a magyarok ellen
A magyarok a monostorban
Heribald
A lakoma
Viboráda
A portyázó csapatok Elszászban és Belgiumban162
A merseburgi csata
Első hadjárat Konstantinápoly ellen
Henrik készületei
Az adó megtagadása, a daleminczok elpártolása
Az ütközet
A magyar hadviselés ernyedése
Árpád nemzetségének genealogiája
Betörés Francziaországba és Itáliába
Monte Casino, Szászországi vereség
A magyar befolyás csökkenése
A nemzeti átalakulás kezdete168
Az ágostai ütközet
Kalandozás Spanyolország felé
Taksony Itáliában
A welsi csata
Bajor Henrik
Győzelmei
Ottó Itáliában
A német herczegek és a király
Magyar hadjárat Lotharingiába és Belgiumba
Lobbes
Cambray ostroma
Ottó győzelme
A magyarok betörése
Ágosta ostroma
Udalrik püspök
A Lechfeld
A német és a magyar sereg
A magyar támadás
Annak visszaverése
Az üldözés
A magyar vezérek sorsa
A hazai krónikák
A hét magyar regéje
Összefüggése a magyar énekesek rendjével
Az ágostai csata következései
Bajor Henrik halála176
Kalandozások a görög birodalomban
A görögök megsarczolása
Magyar vezérek Konstantinápolyban
Bulcs és Gyula
Turkia püspöke
Magyar portyázások és megszállások
Sobamagyarok
Szvatoszláv Bolgárországban
Tzimiskes császár
A görög birodalom megerősödése
Botond mondája
A népies hagyomány győzelme a tudákosságon199
A nemzet átalakulása a vezérek korában
A nemzet helyzetének változása
A vándorlás bomlasztó hatása
Idegen elemek csatlakozása
A patriarchalis kormány hanyatlása
Katonai erények
Új aristocratia emelkedése
A magyarok és az alávetett népek viszonya
Felhasználásuk a háborúban
A veszteségek hatása
Az ősi vallás bomlása
Keresztények, izmaelita bolgárok, zsidók
Térítési kísérletek a kalandozások idején
Görög térítés
Szláv befolyás
Az ősi vallás a kalandos élettel él-hal...208
A fejedelemség átalakulása
Géza fejedelemsége
Árpád utódai
Oligarchicus kormány-forma
Géza és Sarolt
Női uralom a népvándorlás korában
Géza jelleme
Követség Ottóhoz
Bajor viszonyok
Az őrgrófság
István és Gizella házassága
A Nibelung ének
A fejedelem és a község
A hadsereg
A limes és a megtelepedés
A vitézek
Küzdelem a nemzetségek ellen
A fejedelem és a főbírák
A község megszűnése219
A térítés kezdete
A kereszténység előhaladása 1000 körül
Géza eljárása
Wolfgang
Piligrim passaui püspök
Tervei
Levele a pápához
Hitvallása
Vetélkedése a salzburgi érsekséggel
Adalbert
Querfurti Brunó, Szent-Romuald
A hit mint politikai eszköz
Géza történeti szerepe, István nevelése
Clunyi irány
Nyugati és keleti egyház viszonya229
István mint fejedlelem
Trónralépése
A pogányok
Kupa, Somogy
Keresztény sereg
Idegen lovagok
A veszprémi csata
Pannonhalma
Pécsvárad
A fejedelem berendezi az egyházat
Papok behívása
Érsekségek és püspökségek
Esztergom és Kalocsa
II. Szilveszter és III. Ottó
A legenda elbeszélése a római követségtől
A szent korona243
Szent István királysága
István törvényei
A vallásos szempont
Az előszó
Az egyház kiváltsága és annak oltalma
Tized: templomépítés, vasárnap
Templomba járás
Boszorkányok, megrontók, jövendőmondók
Magánvagyon és örökösödés
Királyi birtok
Király és egyház szövetsége
Büntető törvények
Emberölés; nőgyilkosság
A kard kirántása
Fegyveres támadás
Esküszegés, gyújtogatás, leányrablás
Női tolvajok
Rágalmazás
Özvegyek és árvák védelme
Rabszolgaság
A kereszténység törekvése
Szabadon bocsátás
Jogtalan felszabadítás és annak büsntetése
Szabadoknak szolgaságba taszítása
Elégtelen jogvédelem
Szolganők cselbe ejtése
Házasság szolganővel
Sikkasztás
Fellebbezés
Jövevények265
Az ország állapota és népessége
Idegen törvények hatása
Királyi tanács
A két párt
A király
A seniorok és comesek
Ispánok, birtokosok
A miles; a polgár; a rabszolga282
Az ország kormányzása
A törvények hézagossága
Az udvar
A királyi várak
A falu
Nomád életmód fennmaradása
Az életmód
A nemzet megosztása289
Belső háborúk. A kereszténység terjesztése
Gyula
Az Anonymus szerint
A képes krónika szerint
Besenyők, fekete magyarok
Ohtum az Anonymus szerint
Szent-Gellért legendája szerint: Csanád
Történeti alap
Thonuzoba
A térítés módja
Gellért gyermekkora, klastromi élete, zarándoklása
Mint csanádi püspök
Iskolák
Magyar születésű papok
Összeköttetés nyugattal
Zarándoklás Magyarországon át
Viszony a görög egyházhoz
Egynyelvűség
A jövevények
István oktatása a jövevényekről
István alapítványai külföldön
Püspökségnek javadalmazása
Gizella királyné
A fejérvári bazilika
A magyar nép és az egyház
A pogányság megmaradása 294
István külső háborúi
Viszony Németországban
Chrobry boleszló
Bolgárok és görögök háborúja
Magyarország részvétele
Velencze
II. Konrád
Magyar-német háború
István győzelme312
Az örökösödés kérdése és István halála
Imre
Legendája
A királyi herczegek
Vazul
Urseolo Péter
Gyilkossági kísérlet István ellen
Vazul büntetése, fiainak menekvése
István halála és temetése
Szentsége
Történeti szerepe324

Marczali Henrik

Marczali Henrik műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Marczali Henrik könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar nemzet története II. A magyar nemzet története II. A magyar nemzet története II.

Könyvtári könyv volt.

Állapot: Közepes
4.580 Ft
3.660 ,-Ft 20
29 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar nemzet története II. A magyar nemzet története II. A magyar nemzet története II. A magyar nemzet története II. A magyar nemzet története II.

A lapélek enyhén foltosak.

Állapot:
4.580 ,-Ft
37 pont kapható
Kosárba