1.047.035

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyar népek őstörténete I-III.

Szerző

Kiadó: Magánkiadás
Kiadás helye: New York
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 600 oldal
Sorozatcím: A magyar népek őstörténete
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 23 cm x 16 cm
ISBN:
Megjegyzés: Egyesített kiadás. Három kötet egy könyvben. Fekete-fehér illusztrációkkal. Emigrációs kiadás, gyűjteménybe való.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

E munka bemutatása7
ELSŐ KÖNYV
Hun-magyar testvériség Kárpátországban13
Mit találunk a kézikönyvekben a hunokról és a magyrokról?13
Kik a hunok?13
Kik a magyarok?17
Beszélhetünk-hun-magyar testvériségről?25
A hunok nyelvemlékei27
Milyen nyelven beszéltek a hunok?27
Mit tudunk a hun vagy székely írásmódról?29
Szemelvények a székely-magyar rovásírás emlékeiből34
A hunok rovással írt magyar nyelvű okmányai36
A kárpáti Hunország népeinek faji sajátságai és népnevei46
Embertani megfigyelések46
A Hungar és Magyar név értelme51
A Székely, Kus és Turki név értelme56
MÁSODIK KÖNYV
A hunok és magyarok őshazájukban: a régi keleten
Első benyomásaink az Őshazáról65
Az Őshazára utaló ismert adatok65
Az Őshaza személy- és helyneveiben megőrzött magyar szókincs68
Az Őshaza történeti éghajlata és első gyarmatosai76
Magyar volt-e a Régi Kelet kultúrnyelve?81
A kutatások jelen állapota81
Az úgynevezett szumír és egyiptomi nyelv eredetileg ugyanaz a nyelv87
A szumír és egyiptomi nyelv egyformán magyar nyelv91
Rengeteg a Kr. e. évezredekből eredő magyar nyelven írt okmány98
Az írás eredete98
Az őshaza írásmódok alapelvei, az olvasás és az ábécé átírás104
Rovásjelekkel írt keleti magyar nyevlemlékek109
Egyiptomi hieroglifákkal írt magyar nyelvemlékek119
Ékjelekkel írt mezopotámiai magyar nyelvemlékek119
Tiszta képírással írt magyar nyelvemlékek132
A magyar népek őshazai hitvilága139
Az úgynevezett termékenységi vallás139
A napközpontú világkép146
Hol laktak az istenek?149
Az istennevek írása152
Mi történik a halál után?155
A temetkezési helyekről?162
Néhány szó a Halotak Könyvéről166
A magyar népek őshazai államszerkezete170
A királyi intézmény és a közigazgatás170
A királyok trónnevei és uralkodói címei173
Uralkodói jelvények177
A papi intézmény180
A vallás politizálódása187
Az Őshaza néptörténete192
Az Őshaza északi felének benépesítése192
Az Őshaza déli felének benépesítése199
A magyarok északra vonulása203
A magyar-hun testvériség kialakulása Mezopotámiában210
Testvérülés a Földközi-tenger keleti partvidékén214
Magyar-hun testvérülés a Nílus völgyében217
Az őshazai magyar nemzetek egyetemes békéje felé230
Az idézett munkák jegyzéke234
Tartalom239
Tájékoztató és köszönetnyilvánítás5
HARMADIK KÖNYV
KÜZDELEM A FEKETE BŐRŰ KUSOKKAL
Az afrikai kusok9
Eredetük és szálláshelyeik9
Sokféle népnevük11
A magyarok meghódítják őket és keverednek velük19
A "fekete" magyarok politikai öntudata24
Ők képviselik Afrikában a magyar kultúrát ezer éven át27
Kik örökölték a afrikai magyar kultúrát30
Jegyzet az újabb Afrika-kutatások főbb irányairól32
Az Indus-völgyi kusok35
A nép és országa35
Milyen nyelven beszélt az ország lakossága37
Szövegeiket magyarul írták39
Átvonulnak Dél-Mezopotámiába42
Az indiai kusok Szuezben és Színaiban45
A kusokat elűzik az egyiptomi érdekkörből50
A közép-ázsiai vagy turáni kusok52
Eligazodás sokféle népnevük között (szkíták, hunok, stb.)52
A szkíták magyar nyelvemlékei60
Magyarul olvasható szkíta szövegek62
A parthi nevű nép magyarsága65
A kusokkal való évezredes kapcsolataink mérlege68
NEGYEDIK KÖNYV
Küzdelem a nomád életformájú szemitákkal
A szemiták bejövetele és elhelyezkedése a magyar Őshazában73
A szemiták eredete és népi kiléte73
A nekik adott magyar népnevek77
Kánaán és Szíria népei a szemiták előtt83
Az őslakosság erőfeszítései a szemita beözönlés megakadályozására91
A szemiták Asszíriában hont foglalnak és a "világuralom" megszerzését tűzik ki céljukul95
Felmérik esélyeiket nyutaton: Kánaánban és Egyiptomban99
A szemiták megszerzik a főhatalmat és leigázzák a magyar népeket109
Forradalom Egyiptomban109
Mózes a zsidókat asszír segítséggel kiszökteti Egyiptomból114
Közös erővel meghódítják Kánaánt121
A szemita "világmonarchia" megvalósítása Asszíriával124
Az asszírok bukása136
Jegyzett az Ószövetség forrásáról139
A szemiták másodszor is az egész Régi Kelet urai146
Gyülekező helyük ezúttal Perzsia146
A zsidók egy részét visszatelepítik a Jordán völgyébe149
A persza állam szemitizálása és a médák félreállítása154
A szemiták másodszor is uralják az egész Régi Keletet157
Jegyzet az Ó-perzsa nyelvről160
Magyarok, kusok és szemiták a keleti történet utolsó felvonásában161
A szemitákkal való őshazai küzdelmeink mérlege162
Az idézett munák jegyzéke165
Tartalom173
ÖTÖDIK KÖNYV
Az őshazából a magyar nyelvű népek átköltöznek Európába és ott új hazákat alapítanak
A Régi Kelet népessége áttelepül Délkelet-Európába7
A kutatások jelen állása7
Magyar isten- és királynevek Kréta-szigetén10
Magyar hely- és népnevek Krétában és az Égei szigetvilágban14
Magyar nyelvű írások Kréta szigetén17
A Balkán-félsziget magyar őslakossága22
Kr. e. 1200 után szemita kötelékek nyomulnak be az Égei térségbe és a Balkánra24
A görög nép és görög kultúra kialakulása28
Jegyzet Homeros Odysseájáról32
Európa nyugati részeibe is magyar ajkú népesség érkezett először36
Miért nem tudtuk ezt mindezideig36
A "fekete magyarok" bejövetele41
A fehér magyarok első hulláma44
Szántó-vető fehér magyarok érkezése53
A Kelta-név az Európába költözött magyar népek összefoglaló neve65
A nem-magyar nyelvek kialakulása Nyugat-Európában69
Az első Kelet-Európa szintén magyar alkotás75
A vonatkozó irodalmi tanulságok75
A név szerint ismert első keleteurópai gyarmatosok: a Cimmerek78
A Balti-tenger partjára vándorolt Esthoni és Fenni népek és a Jeges-tenger vidékére került Permiek79
A Volga és Káma menti magyar néprészek87
Az első nem-magyar nép Kelet-Európában: a Szarmaták89
HATODIK KÖNYV
A Duna középső medencéjének benépesítése
A Balkán-félszigeten át érkező úr törzsek99
A bejövő népességre vonatkozó eddigi ismereteink99
A helynevek felhasználása Magyarország ókori történetének nyomozásában103
A Duna-medence népessége a bronzkor végén110
A bronzkori Magyarország népsűrűségi térképe118
A kő- és bronzkori lakosság magyar nyelven írt emlékei122
A Duna-medence leghíresebb bronzkori írásos emléke: a tatárlaki három agyagtábla127
Az ókori Magyarország szerepe Közép-Európa első feltárásában133
A keleti irányból érkező turáni néphullámok135
A turáni haza kiürítésének körülményei135
Szkíta törzsek beköltözése a Duna-medencébe136
A római uralom néprajzi és politikai hatása140
Attila király az egységes dunai állameszme megfogalmazója144
Néprajzi és politikai viszonyok a Duna-medencében Árpád fejedelem jövetelekor151
Árpád az isteni küldetésű férfi163
Az eredmények összegzése172
Az idézett munkák jegyzéke175
Szövegközi térképek
Okmánytár

Baráth Tibor

Baráth Tibor műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Baráth Tibor könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyar népek őstörténete I-III. A magyar népek őstörténete I-III. A magyar népek őstörténete I-III. A magyar népek őstörténete I-III.

A borító töredezett. Néhány oldalon tulajdonosi pecsétek találhatóak.

Állapot:
14.000 Ft
7.000 ,-Ft 50
105 pont kapható
Kosárba
Állapotfotók
A magyar népek őstörténete I-III. A magyar népek őstörténete I-III. A magyar népek őstörténete I-III. A magyar népek őstörténete I-III. A magyar népek őstörténete I-III.
Állapot:
14.000 ,-Ft
210 pont kapható
Kosárba