1.047.035

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyarok krónikája

Szerző
Szerkesztő
Fordító

Kiadó: Európa Könyvkiadó
Kiadás helye: Budapest
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 548 oldal
Sorozatcím: Pro Memoria
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 12 cm
ISBN: 963-07-2250-x
Megjegyzés: Fekete-fehér illusztrációkat tartalmaz.
Értesítőt kérek a kiadóról
Értesítőt kérek a sorozatról

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Tartalom

A felséges és győzhetetlen uralkodónak és úrnak, Magyarország és Csehország királyának, Mátyásnak, Feger Theobald üdvözletét küldi és dicsőséget kíván5
Thuróczy János mester előszava A magyarok krónikája első könyvéhez. Tekintetes Drági Tamás úrnak, a felséges Mátyás király, Magyarország, Csehország stb. uralkodója és Ausztria hercege Személyes Jelenléti Táblája kancellárjának7
Monológ11
Történeti előzmények A magyarok krónikájának első részéhez12
A hun, vagyis a magyar nemzet eredete16
Más előadás ugyanarról a tárgyról17
A történet folytatása21
Szkítia leírása a magyarok régebbi története szerint24
Szkítia más leírása, az antik szerzők alapján25
A Szkítia belsejében lakó népekről, szokásaikról és az ott bőven előforduló aranyról és drágakövekről meg a Szkítiát öntöző folyókról27
A szkíták dicsőségéről és azokról a népekről, amelyek Szkítiából erednek30
Annak bizonyítása, hogy Szkítia, ahonnan a hunok, vagyis a magyarok kijöttek, Ázsiában van34
A hunoknak Szkítiából történt kiköltözéséről35
A hunoknak Pannóniába való bevonulása, és a tárnokvölgyi csatatéren vívott üzközet37
A Zeiselmauer nevű helység mellett vívott ütközet40
Attila királlyá választása, erkölcsei és fegyverzete, amelyet az ellenséggel szemben használt41
Hogyan osztotta meg királyságát Attila király Budával, a testvérével?44
Attila király nevezetes és nagy ütközete, melyet a catalaunumi síkon vívott45
Attila király elrendeli, hogy Isten ostorának nevezzék. Reims városának lerombolása52
A tizenegyezer szűz vértanúhaláláról és Budának Attila által történt meggyilkolásáról55
Aquileia városának ostromáról58
A velenceiek eredetéről60
Ravenna városának elfoglalása és átadása61
Leó pápa Attila királyhoz érkezik63
Attila király lakodalma és halála65
Attila király halála után a fiai között kitört harc, és Csabának, Attila király fiának Szkítiába való visszatérése66
A székelyekről68
Előszó A magyarok krónikája második részéhez71
A magyarok krónikája második része szól a magyaroknak Pannóniába való visszatéréséről, kapitányaiknak, vezéreiknek és királyaiknak életéről és viselt dolgairól72
A magyarok hét kapitányáról és hét várukról73
Az első kapitányról, a fehér lóról, az aranyos nyeregről és az aranyos fékről74
A második kapitány77
A harmadik kapitány78
A negyedik kapitány79
Az ötödik kapitány80
A hatodik kapitány81
A hetedik kapitány82
A Magyarországra utóbb beköltöző többi nemzetségről, először a Tata nemzetségről84
Hedrik fiainak nemzetsége85
Az Alemanniából bevándorolt Vencellin nemzetsége85
Hont és Pázmán nemzetsége85
Poth nemzetsége86
Merse és Gregor nemzetsége86
Guth-Keled nemzetsége87
Olivér és Rátold nemzetsége87
Az alemanniai Hermann nemzetsége87
Buzád nemzetsége88
Keled nemzetsége88
Simon és Mihály nemzetsége89
Különféle népek betelepedése Magyarországba89
A történet folytatása90
A magyarok pusztítják Bulgáriát90
Lél és Bulcsu kapitányok halála91
Konstantinápoly ostroma93
Szent Istvánnak, a magyarok első királyának születése és országlása94
Szent István király csatája Koppány somogyi vezér ellen96
Szent István király harca Gyulával, az erdélyi vezérrel97
Szent István király hadjárata a bolgárok és a szlávok ellen97
Az óbudai egyház építése98
Szerencsétlenségek100
Szentséges Imre herceg halála, és Vazul megvakíttatása100
Szent István király halála, és Péter király megválasztása102
Péter király kegyetlenkedése103
Péter kiűzetése, és Aba királlyá választása. Aba király megválasztása104
A császár bejövetele Magyarországra Péter király megsegítésére107
A császár visszatérése Magyarországra, és Béla herceg párviadala Lengyelországban111
Béla hercegről, akit Beninnek hívtak; meg András és Levente Magyarországra való visszatéréséről; továbbá hogy a magyarok hogyan vetkőztek ki hitükből112
Gellért püspük vértanúhalála115
Péter király halála117
Az Első Endrének nevezett András király megkoronázása118
A német császárnak, vagyis királynak Magyarországra jövetele120
Salamon király megkoronázása és eljegyzése123
Első Béla király megkoronázása, élete és kormányzása127
A magyarok ismét kísérletet tesznek hitük elhagyására128
A császár bejövetele vejével, Salamon királlyal130
Salamon királynak és Dávidnak nem voltak gyermekei132
A kunok Magyarországra való betörése, és Salamon király meg Géza és László herceg harca a kunokkal133
A besenyők betörése Magyarországra. A király és a hercegek ostromolják és elfoglalják Nándorfehérvárt135
Salamon király meg Géza és László hercegek viszálya139
A király csalárdsága, a hercegek két hadjárata és győzelmük140
Hogyan koronázzák királlyá Első Gézát Salamon király legyőzése és megfutamodása után149
A császár bejövetele Salamon király megsegítésére152
Salamon elmenekülése154
Első Szent Lászlónak, Géza testvérének és Első Béla király fiának megkoronázása és hadjáratai156
A kunok második betörése Magyarországra, és Szent László király velük vívott harca161
Szent László király hadjárata a ruténok ellen162
A váradi egyház építése. A tengerentúli hadjárat vezérévé választatás163
Kálmánnak, Első Géza király fiának, Első Béla király unokájának királlyá koronázása165
A dömösi egyház alapítása169
Hogyan vakították meg Álmos herceget és fiát, Bélát?171
Kálmán király halála után fiát, Második Istvánt, királlyá koronázták173
Második Vak Béla uralkodása. Ő Álmos herceg fia, Lampért unokája, Első Béla király dédunokája179
Vak Béla király elsőszülött fiának, Második Gézának királlyá koronázása és viselt dolgai184
Konrád császár Magyarországon keresztül Jeruzsálembe megy186
Harmadik István megkoronázása, aki Második Géza fia, Vak Béla király unokája volt. A koronát László herceg, Vak Béla király második fia bitorolja189
A koronát Negyedik István, Vak Béla király fia bitorolja190
Harmadik Béla királlyá koronázása, aki Harmadik Istvánnak testvére, Második Gézának pedig a fia volt191
Imre királlyá koronázása, aki Harmadik Béla király fia volt192
Harmadik László királlyá koronázása, aki Imre királynak fia volt193
Második Andrásnak, Szent Erzsébet atyjának királlyá koronázása: ő Harmadik Béla király fia volt, és Jeruzsálemi Andrásnak is nevezték194
Jeruzsálemi zarándoklata195
Negyedik Béla királlyá koronázása; ő Második András király fia volt. Továbbá a tatárok első bejövetele, és Magyarország szörnyű pusztulása196
Béla király harca Ottokárral, a csehek királyával198
A nép ostorozza magát a király uralkodása idején198
Ötödik Istvánnak, Negyedik Béla király fiának királlyá koronázása199
Negyedik László királynak, Ötödik István király fiának - akit Kun Lászlónak neveznek - királlyá koronázása200
A tatárok második bejövetele201
A fermói püspüknek, a pápa követének megérkezése202
László királyt váratlanul megölik a kunok202
Második András király unokájának, Harmadik Andrásnak királlyá koronázása; ezt Velencei Andrásnak is hívták203
Némely bárók kérésére a pápa András király sérelmére Magyarországra küldi a gyermek Károlyt205
Venceszláv hercegnek, a cseh király fiának behozatala és megkoronázása a gyermek Károly megcsúfolására206
László, vagyis Venceszláv király eltávozik Magyarországról, és visszatér Csehországba208
A pápát némely budai papok kiközösítik208
Ottó bajorországi herceg Magyarországra hozatala, megkoronázása, fogságra vetése és kiűzetése; mindez némely bárók műve a gyermek Károly ellenében209
Az útközben elvesztett királyi korona megtalálása210
Gentilis bíbornok-testvér Magyarországra jövetele, és Károly királlyá koronázása212
Károly király harca Kassa városa közelében Trencséni Máté ellen213
Máriának, Károly király első feleségének halála215
Károly király feleségül veszi Erzsébet úrasszonyt, Lengyelország királyának a leányát215
A lippai kolostor alapítása216
Lajosnak, Károly király fiának születése216
András hercegnek, ugyanezen király fiának születése217
Felicián gonoszsága és vad kegyetlenkedése217
Károly királynak Bazaráb havasalföldi vajda ellen viselt szerencsétlen hadjárata219
Közben történt események224
Közben történt események224
Közben történt események224
Károly király halála225
Sorok Károly király haláláról231
Előszó Lajos király történetéhez233
Lajos király megkoronázása, élete és hadjáratai235
Lajos király első hadjárata a szászok ellen236
Sándor havasalföldi vajda hűségre térése237
Erzsébet királynénak, Lajos király anyjának zarándokúrja, és a római kúriában és Apuliában viselt dolgai237
Lajos király segítsége Lengyelország királyának242
A tatárok elleni hadjárat242
A horvátok elleni hadjárat242
A velenceiek elleni hadjárat Dalmáciában243
Lajos király testvérének, András királynak a halála245
Lajos király hadjárata Nápoly ellen246
Johanna királynőnek és férjének, Lajosnak menekülése246
Lajos király visszatérése Magyarországra247
István vajda ütközete és győzelme247
Verner vezér foglyul ejtése247
István vajda ütközete Nápoly környékén Johanna férjének, Lajosnak hadinépével248
Johanna királynőnek és férjének visszatérése248
Lajos király második bevonulása Apuliába249
A zsoldosok árulása249
Canosa várának bevétele250
Tarantói Lajos zsoldosainak foglyul ejtése250
Salerno elfoglalása, és Aversa városának ostroma251
A király megsebesülése Aversa városa mellett, és Aversa elfoglalása251
Lajos király megtiszteltetése Róma városában252
Lajos király visszatérése Magyarországra253
Szicília királyságáról való lemondás a pápa úr javára253
A velenceiekhez küldött követség Dalmácia visszaaadása tárgyában255
A király hadjárata a velenceiek ellen255
Castelfranco várának ostroma256
A litvánok elleni hadjárat258
Hadjárat Oroszországba258
A pápa úr megsegítése három hadjáratban259
Ausztria hercegének haddal való megsegítése259
A boszniai részek ellen vezetett hadjárat, és a király úr kettős pecsétjének elvesztése259
A király bulgáriai hadjárata260
A király hadjárata Károly császár ellen260
A Morvaország elleni hadjárat261
Hogyan választották és koronázták meg Lajos királyt Lengyelország királyává261
A király hadjárata Havasalföld ellen261
Lajos király különféle hadjáratai, jámborsága és egyéb erényei263
Az uralkodása alatt történt eseményekről263
A zsidók kiűzése263
A remeték szerzetesrendje, és az első remete, Szent Pál testének elhozatala264
Kolostor alapítása Nosztrán264
Kolostor alapítása Lövöldön264
Két kápolna alapítása265
A kunok megtérítése265
A patarénusok megtérítése Boszniában266
Némely szlávok megkeresztelése266
Moldva, amely előbb néptelen volt, hogyan kapott új lakosságot266
Pestisjárvány, éhínség és földrengés267
Az udvarnokok és más szolgáltatásokra kötelezett népek mentesítése267
Lajos király feleségeiről és gyermekeiről267
Lajos király békés és csendes napjai268
Lajos király elmélkedő életéről269
Lajos király halála és eltemetése269
Thuróczí János magiszter előszava a "Kis" melléknevű Károly király szerencsétlen esetének elbeszélése és Magyarország királynőinek gyászos törtétnete elé, a Királyi Kúria bírájának első jegyzőjéhez, nagyságos Haserhag magiszter úrhoz271
Mária királynő megkoronázása és az ezt követő gyűlölség272
Kis Károly királlyá választása és a hozzá küldött követség276
Károly király hitvesének siralma és panasza, amikor a király Magyarországra indul280
Károly király megérkezik Zágrábba282
Zsigmond őrgróf házassága, és Károly király bevonulása Buda városába284
Károly király bevonulása Buda várába, és a királynők gyásza286
Károly király megkoronázása290
Kis Károly halála és pusztulása293
Előszó Zsigmond király és császár történetéhez és az ő egyéb viselt dolgaihoz298
Horváti János bosszút áll a királynőkön és a nádorispánon299
Zsigmond őrgróf visszatérése Budára, és a királynő kiszabadítása301
Zsigmond király megkoronázása302
Horváti János bán megbüntetése304
Zsigmond király Moldva elleni hadjárata306
Zsigmond király havasalföldi hadjárata, és Mária királyné halála307
Harminckét vitéz kivégzése309
Zsigmond király szerencsétlen hadjárata Nagy-Nikápoly vára alatt311
A Zsigmond király elleni összeesküvés, és Zsigmond elfogatása314
Zsigmond király kiszabadítása317
Zsigmond király Magyarországra való visszatérése319
Zsigmond király megbünteti István vajdát és a többi hűtlent320
Zsigmond megválasztása római királlyá, és Galambóc várának sikertelen ostroma322
A husziták eredete323
Zsigmond királynak a husziták ellen viselt háborúi, és Husz János megégetése324
A magyarok hadjárata Bosznia vidékén325
Losonczi István bán havasalföldi hadjárata327
Péterfia Miklós két ütközete329
Zsigmond királyt cseh királlyá koronázzák331
Kik látogatták Zsigmond király udvarát, és hogyan adta át neki a despota Nándorfehérvár várát332
A Blaskó által okozott pusztítások333
Parasztkirályok az országban334
Hogyan koronázták Zsigmond királyt előbb római királlyá, végül római császárrá334
Zsigmond király halála335
Albert király megkoronázása, és a Buda városában történt fosztogatás337
Albert király hadjárata a husziták ellen340
Albert király titelrévi hadjárata és halála341
Ulászló király behozatala, és a közte meg Erzsébet királyné között történt események342
A gyermek László születése, megkoronázása, és a korona elvitele344
Az új királyhoz csatlakozott urak, és az ő érdekében tartott budai országgyűlés346
Ulászló király megkoronázása, és az ezután következő belviszályok347
A bárók összecsapása a széki monostornál349
Az esztergomi várból végrehajtott portyázások, és a vár ostroma350
Mit műveltek az idegen népek az országban?351
Nándorfehérvár ostroma353
János vajda úr Nándorfehérvár körül vívott csatája355
Hunyadi János vajda úr erdélyi hadjárata és ütközete356
János vajda úr ütközete, amelyet a Vaskapunál vívott360
Erzsébet királyné halála362
János vajda úr megtorolja a törökökön a sérelmeket. Hat szerencsés ütközete362
Fegyverszünet Ulászló király és a török császár között; Rácország helyreállítása365
Ulászló király hadjárata és pusztulása Rumélia területén, Várna város környékén, közel a tengerparthoz366
János vajda úr fogsága370
János vajda úrnak kormányzóvá választása, és Drakul vajdával szembeni bosszúja371
A korona visszakövetelése, és a korona miatti bosszú373
A kormányzó úrnak a Rigómezőn vívott ütközete373
A háborúban elesett főurak; továbbá a kormányzó úr a despota hatalmában, és a despota megbüntetése377
A kormányzó úr csatái az ország határain belül379
A magukat "testvéreknek" nevező csehek, akik Magyarországot pusztítgatták381
A kormányzó úr csatája Rácföldön, Krusevác vára mellett382
László király hazahozatala, és a kormányzó úr örökös gróffá való megválasztása383
Capistranói János barát Magyarországra érkezése385
László király Magyarországra jövetele386
A törökök császára beveszi Konstantinápoly városát387
A török császár Nándorfehérvárt ostromolja388
Hunyadi János besztercei gróf úr halála395
Capistranói János barát halála397
László király visszatérése Magyarországra, és Cillei gróf lefejezése Nándorfehérvár várában397
László király megbocsátja László grófnak Ulrik gróf megöletését400
László király bosszút áll László és Mátyás grófokon402
László gróf kivégzésének megbosszulása, és az ország belső háborúi406
A többi fogoly és László király halála407
Mátyás gróf úr királlyá választása409
Hogyan szabadult meg a fogságból Mátyás király úr, és hogyan hozták vissza Magyarországba413
Rövid áttekintés Mátyás király úr néhány hadjáratáról415
Mátyás király úr szerencsés megkoronázása és egynémely hadjárata416
Némely magyar úr hűtlen árulása Mátyás király úr ellen, és a király úr néhány győzelme420
Jegyzetek (Összeállította Horváth János és Boronkai Iván)425

Thuróczy János

Thuróczy János műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Thuróczy János könyvek, művek
Megvásárolható példányok

Nincs megvásárolható példány
A könyv összes megrendelhető példánya elfogyott. Ha kívánja, előjegyezheti a könyvet, és amint a könyv egy újabb példánya elérhető lesz, értesítjük.

Előjegyzem