1.046.427

kiadvánnyal nyújtjuk Magyarország legnagyobb antikvár könyv-kínálatát

A kosaram
0
MÉG
5000 Ft
a(z) 5000Ft-os
szállítási
értékhatárig

A magyarság kaukázusi őshazája

Gyeretyán országa

Szerző
,
Kiadó:
Kiadás helye:
Kiadás éve:
Kötés típusa: Ragasztott papírkötés
Oldalszám: 549 oldal
Sorozatcím:
Kötetszám:
Nyelv: Magyar  
Méret: 20 cm x 14 cm
ISBN:
Megjegyzés: Fekete-fehér fotókkal, illusztrációkkal, kihajtható melléklettel.

A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról
A beállítást mentettük,
naponta értesítjük a beérkező friss
kiadványokról

Fülszöveg

Kevesen tudják, hogy volt magyar népünknek egy olyan jelentős lélekszámú része, amely a besenyők támadásakor dél felé húzódva a IX. század végén a meótisz-kaspi-kaukázusvidéki őshazában elszakadt a mi honfoglalóinktól, és attól az időtől kezdve fél évezreden át önálló állami életet élt. Keleti és nyugati történelmi kútfők, régészeti leletek, máig fönnmaradt földrajzi nevek tanúskodnak minderről. Egyik legmeggyőzőbb bizonyíték XXII. János pápa egy 1329-ben kelt bullája, amelyben válaszol Jeretann (Gyeretyán) nevű ázsiai magyar fejedelem kérésére. „Te, Jeretann fiúnk, Magyarország katolikus fejedelmeinek, királyainak leszármazottja...írja a pápa. A Kuma és Bujvola folyók torkolatánál épült „Madzsar" városában székelő magyar fejedelem - Róbert Károly királyunk kortársa k a pápához fordult kérve, hogy népének térítésére küldjön püspököt országába. Bendefy László könyve a Kaukázusban élt magyar testvéreink történetével ismertet meg.

Tartalom

ELŐSZÓ 7
Alapvető problémák
L GYERETYÁN FEJEDELEM 13
A Gyeretyánt említő pápai bulla 13
Gyeretyán a kumai magyarság fejedelme 17
Gyeretyán neve 21
II. GYERETYÁN NÉPE 22
Dentu Mogeria megszállása 22
A 885-890. évi besenyő támadás 25
A „kummagyar" népnév 29
Chorenei Mózes a kumai magyarokról 31
A Kuma folyó neve 33
A főváros és az ország neve 36
Gyeretyán népe valóban magyar nép volt 39
Magna Ungaria és Maior Ungaria 42
Rubruk tanúságtétele 43
Julianus és a kumai magyarok 51
Ibn Batuta türkjei 56
A kummagyarság nyelve 60
A kummagyarság lélekszáma . . 62
III. GYERETYÁN JELENTŐSÉGE 63
A főhatalom kialakulása Kummagyariában 63
Gyeretyán - népe megmentéséért 69
Gyeretyán kérelme Avignon szemében 73
Tamás püspök Gyeretyánnál 75
IV. ARAB ÉS PERZSA KÚTFŐK TUDÓSÍTÁSA A KUMMAGYAROKRÓL 79
A források ismertetése 79
A vonatkozó szövegek 82
A közölt szövegek részletes taglalása 87
Az abkáz és alán nép neve 89
Itil és Duba folyónevek azonosítása 90
A magyarlakta terület térbehelyezése 95
A kummagyarság vallási viszonyai a X-XI. században . 99
A törzsi szervezet és előkelőségeik 101
A kumaiak sátorospásztorok . 101
Kummagyaria kiterjedése 102
Földmívelés és halászat 103
A kumaiak abkáz szomszédjai 103
A kubánvidéki öntözőberendezések maradványai . . . . 104
A kumai magyarok portyázásai 107
Összefoglaló kép az eddigiekről 111
A kumai magyarok házassági szokása 112
V. A KÍNAI KÚTFŐK TANÚSÁGA A KUMMAGYARSÁGRÓL 113
A népek azonosítása 114
A mongol támadás fő célja a Német-római Császárság . . 121
A folyó- és városnevek azonosítása . . . . . . . . 121
A kínai kútfő és Julianus levelének összehasonlítása . . 124
VI. MAGYAR VÁROSÁRA VONATKOZÓ KÚTFŐK . . 125
Abulghazi Bahadur kán közlése 126
Abu-l'-fida tudósítása 127
A mosdoki tatár történeti mű adata 128
A Derbend-Nameh adata 129
Ibn Batuta leírása Magyar városáról 129
VII. KELETI KÚTFŐK TUDÓSÍTÁSA A KUMMAGYARSÁG
PUSZTULÁSÁRÓL 134
Jefdi Sereffeddin tudósítása 134
Abderrasak közlése 135
VIII. TÉVESEN ÉRTELMEZETT, NEM MAGYARRA VONATKOZÓ HÍRADÁSOK 138
A mazarok kis vára 138
„Kicsi Madzar és „Ulu Madzarj helytartói 141
IX. KUMMAGYARIA A KÖZÉPKORI IRODALOMBAN . 144
Nicolaos Mysticos türkjei 146
Konstantinos Porphyrogennetos tudósítása 147
Viterbói Gottfried világkrónikája 150
Vincentius Bellovacensis tudósítása
Kummagyaria neve Piano da Carpino útleírásában . . . 156
A hazai krónikák adatai 159
X. EGYHÁZI VONATKOZÁSÚ ADATOK 162
A hittérítőkhöz intézett pápai bullák adatai • . . . . 162
IV. Ince a magyarországi domonkosrendidcet 1250-ben
„Arbania és Hunnavia" tartományokba küldi 168
Szkítákat emlegető pápai bullák 173
Ferences zárdajegyzékek Magyarról 179
Ügyek ferences kolostora 180
Madzsar Unneh kolostor romjai 184
Albors keresztényei 187
Magyar város püspökeire vonatkozó pápai bullák . . . 190
Kumai, vagy kaukázusi püspökök . , 192
A „Cumuchensis" név eredete és meghatározása 196
Thaddeus, az első „kumai" püspök 205
A magyari püspökök nemzetisége 208
földrajzi- és történeti vonatkozások
XI. KUMMAGYARA FÖLDJE 213
A Kuma folyó és vízrendszere 214
A Kubán folyó és vízrendszere 216
Magyar földrajzi helyzete 221
A város alapítása 225
XII. A KUMAI MAGYAROK A MONGOL BIRODALOMBAN 229
A mongolok első megjelenése a Kaukázusban .230
Kipcsáki érmék Magyarban .232
Magyari veretű érmék 236
Eduárd von Zambaur levele 242
Ibn Batuta leírása a kumai magyarok életéről 245
Magyar város fekvése 246
Magyar város nagy jelentőségéről 247
Magyar város kereskedői . 247
Vásárlási jelenet 249
Költözködő sátorospásztor magyarok 250
A Bestau melegforrásai 252
A magyarok asszonyairól 252
A kummagyar főúri ruházat 253
Ibn Batuta útvonala 254
Az iszlám térfoglalása Magyarban 255
A mongol hatalom képviselői 258
A magyari „Hét mecset" 259
Az araba leírása 261
Hogyan utaznak a magyarok 261
Hogyan büntetik a magyarok a tolvajt . . 262
A magyarok étkezéséről 262
Mohamedánus istentisztelet Magyarban . . 265
A kumai magyarság ménesei 265
Az ősi, kaukázusi nyereg 267
A kaukázusi magyar szablya 273
XIII. KUMMAGYARIA PUSZTULÁSA 277
Timurlenk 277
Timurlenk első hadjárata Toktamis ellen 278
A második hadjárat • 278
A harmadik hadjárat 280
A negyedik, döntő hadjárat 282
A kumai magyarság sorsa Magyar pusztulása után . . . 286
Három Magyarország 289
XIV. A KUMMAGYARIAI KATOLIKUS HITTÉRÍTÉS TÖRTÉNETE . . 290
A meótiszvidéki magyarság vallási viszonyai a korábbi évszázadokban 290
A keleti katolikus hittérítés kezdete 297
A keleti részek egyházkormányzata 303
Az első hittérítők Gyeretyán országában 305
XXII. János pápa és a tatárországi misszió 309
Püspökség alapítása Magyarban 314
Kummagyaria püspökei 316
Inkvizítorok Kaukáziában 321
Róma sereget szervez a kaukáziai kereszténység védelmére 323
Az események időpontjának meghatározása 326
Antonius Solpan személyéről 328
A mongol hordák pusztításai 328
A városnevek azonosítása 329
A mécses kialszik 331
XV. MAGYAR VÁROSÁNAK ROMJAI 332
Hatvani Turkolly Sámuel levele . . 334
Garber János Gusztáv Magyarban 343
Schober, Lerche, Taticsev és Parpbitz 346
Gmelin tudósítása Magyarról 347
Güldenstadt és Pallas leírása Magyar romjairól 355
Potoczki és Schmidt Magyarban 360
Klaproth Gyula Magyarban 360
Köppen naplójegyzetei Magyarról 365
Medicis Mihály leírása 366
Összefoglaló kép Magyar építészetéről 367
Magyar védelmi berendezése 375
De la Motraye kutatásai Magyarban 379
Kófén és Bákáth 388
Besse János és Zichy Jenő gr. Magyarban 391
Az újabb orosz ásatások -, és a magyari kutatások eredményeinek viszonya 394
XVI. RÉGI KÉPEK ÉS TÉRKÉPEK MAGYAR ROMJAIRÓL 402
Garber rajza Magyar romjairól 403
Egyéb képek Magyarról 405
Térképek Magyar romjairól 405
Hagyományok
XVII. A KUMMAGYARSÁG EMLÉKE A KAUKÁZUSI NÉPEK ÉLŐ HAGYOMÁNYÁBAN 409
Fr. Josephus Arraenus tudósítása 410
Gmelin és Güldenstadt az ingusokról 412
Engelhardt felkeresi a régi templomot 414
A kereszténység egyik kiskabardiai emléke 417
Besse János az osszét nemzetségek hagyományai . . . . 422
Klaproth: az osszét Badil nemzetség hagyománya 427
Laonikos Chalkokondyles adata 430
Klaproth feljegyzése: „Gudamaqari" 430
Az abkázok hagyománya 433
Cserkesz és kabard hagyományok 433
Jaksics és Orlay tudósításai 434
UTÓSZÓ 441
Függelék:
BULLARÉSZLETEK ÉS EGYÉB EREDETI LATIN FORRÁSSZEMELVÉNYEK
1. XXII. János pápának Gyeretyán fejedelmet említő bullája 445
2. IV. Ince a magyar dominikánusokat Arbania és Hunnavia tartományokba küldi 447
3. IV. Ince 1244. márc. 22-i bullájának részlete 448
4. IV. Ince 1245. márc. 21-i bullájának részlete 448
5. IV. Ince 1245. márc. 25-i bullájának részlete 449
6. IV. Ince 1253. július 23-i bullájának részlete 449
7. IV. Sándor 1258. április 19-i bullájának részlete ... 449
8. III. Miklós 1278. aug. 10-i bullájának részlete 450
9. IV. Miklós 1288. évi bullájának részlete 450
10. IV. Miklós 1288. szept. 3-i bullájának részlete ... 451
11. IV. Miklós 1291. aug. 13-i bullájának részlete ... 451
12. VIII. Bonifatius 1299. április 10-i bullájának részlete . 452
13. V. Orbán 1369. december 5-i bullájának részlet . . . 452
14. XI. Gergely 1374. március 6-i bullájának részlete . . 453
15. XI. Gergely 1374. március 6-i bullájának részlete . . 453
16. Bzovius közlése Mancasole Tamásnak Magyar városába való rendeléséről 454
17. Részlet Rubruk Itinerariumából . 454
18. Szemelvény Viterbói Gottfried művéből 455
19. Szemelvény Vincentius Bellovacensis művéből 456
JEGYZETEK 457
NÉVMUTATÓ 489
Tárgymutató 496
Térképek jegyzéke 503
Szövegközti képek jegyzéke 504

Bendefy László

Bendefy László műveinek az Antikvarium.hu-n kapható vagy előjegyezhető listáját itt tekintheti meg: Bendefy László könyvek, művek
Megvásárolható példányok
Állapotfotók
A magyarság kaukázusi őshazája A magyarság kaukázusi őshazája A magyarság kaukázusi őshazája
Állapot:
5.580 ,-Ft
28 pont kapható
Kosárba